Bygdeutviklingspris til Kjerringøy Gård

Prisen på 50 000 kroner ble nylig delt ut til Astrid og Oddbjørn Olsen, for deres målrettede arbeid for økologisk landbruk og kortreist kvalitetsmat.
 

Innovasjon Norge deler hvert år ut både fylkesvise og nasjonale priser til bedrifter som har oppnådd gode resultater gjennom nyskaping i landbruket. Formålet er å synliggjøre nyskapende næringsutvikling på bygdene.

Astrid og Oddbjørn Olsen kjøpte Kjerringøy Gård i 1991. Jordeiendommen hadde tidligere tilhørt Kjerringøy handelssted.

– Gården vår ble økologisk i 2000, og vi synes at den omleggingen gikk uproblematisk. Da hadde vi drevet her ute i ni år. Beliggenheten var viktig da vi skulle kjøpe oss gård. Her var det fint, og et godt miljø innen landbruk som fortsatt er til stede. Da vi startet var det ikke driftsbygning men melkekvote, så vi lånte oss et fjøs for å berge kvoten som i dag er på 75 tonn. I 1995 bygde vi det fjøset vi har i dag. For å få levere økologiske produkter så virker det som vi må gjøre det selv. Vi selger en del av våre varer på Bondens Marked i Bodø og serveringssteder, utenom det som blir solgt fra Markens Grøde direkte. Da er det i alle fall kortreist økologisk, sier Oddbjørn og Astrid Olsen til Landbrukstidende.

Gården er tilknyttet nettverket av økologiske demonstrasjonsgårder og kan ta imot grupper for omvisning etter avtale. Gjennom Markens Grøde, gårdens videreforedlings- og serveringssted, ønsker de å tilby interesserte gjester en god mat-opplevelse og sikre at gårdens råstoff når ut til forbrukerne som økologisk kortreist mat. Den økologiske melka nyttes til egen osteproduksjon. De er i gang med utprøving av ulike kjøtt- og spekeprodukter, basert på gårdens råvarer og elgkjøtt. Brødene bakes av økologiske melvarer, uten tilsetningsstoffer, og stekes i vedfyrt steinovn. Speltbrødene er av 100 % ren, økologisk spelt. Bedriften har fått godkjenning av kommunen til å produsere lokalt øl for skjenking på Markens grøde.

Gården sysselsetter til sammen 5 personer. I tillegg til eierne har gården to ansatte i hhv 80 og 100 % stilling, pluss nødvendig sesonghjelp. Samlet sysselsettingseffekt er ca. 5 årsverk.

I begrunnelsen for pristildelingen heter det blant annet:

– Årets vinnere er kunnskapsrike og entusiastiske bønder som gjennom målrettet arbeid er i ferd med å bygge sitt livsverk tuftet på realisme og fremtidstro på landbruket i Norge. Deres livsfilosofi uttrykkes gjennom et ønske om å bidra til en god ressursforvaltning og et ekte engasjement for lokalsamfunnet.

ØKOLOGISK OST: Osten har blitt så god at restauranter og hoteller gjerne vil servere den. Da kan Astrid og Oddbjørn godt servere et smil.

Kommentarer