Hurtigtest avslører soppgifter i korn

Mykotoksiner i korn har blitt et økende problem. Soppgiftene produseres av ulike Fusarium-arter, og det er innført grenseverdier for innhold av mykotoksiner i korn til mat eller dyrefôr. I år testes både havre og mathvete for mykotoksinet DON.

I denne videoen fra Bioforsk følger vi kornet fra skurtresking til hurtigtest på kornmottaket og endelig analyse på lab.

Link til video her

Kommentarer