Forbereder seg på vinter – og klimaendringer

Høst betyr at naturen forbereder seg på vinteren. Samspillet mellom lys og temperatur bestemmer når plantene slutter å vokse, og i stedet bruke solenergien på å samle opplagsnæring. Men hva skjer med plantene når klimaendringer gir mildere høster mens lyset fortsatt er det samme?

Høyere temperatur og lengre vekstsesong kan være positivt for landbruket. Men forskerne vet mindre om hvordan sorter av flerårige planter som gras og kløver vil takle endringene. Høyere temperaturer høst og vinter kombinert med kort dag og lite lys utgjør en ny type overvintringsstress, spesielt i nord.

Ved Bioforsk Nord i Tromsø undersøker de om de fysiologiske mekanismene hos plantene er fleksible nok til å møte disse nye utfordringene. Det skjer som en del av et større nasjonalt prosjekt, Varclim.

Link til video.

Kommentarer