Bedre presisjon og spart tid med Väderstad GPS Control

Fra og med november 2012, vil alle Väderstad pneumatiske Rapid og Spirit såmaskiner bli utstyrt med ny software som inkluderer GPS Control. Ved å bruke GPS Control i forbindelse med Trimble GPS-system, vil maskinen stoppe og starte utmatingen automatisk på vendeteigen og aktivere seksjonskontrollen i kiler og dårlig arronderte jorder.

Med dette systemet sparer bonden såkorn og gjødsel og i tillegg spart tid og kjørebelastning, forklarer produktsjef Mattias Hovnert hos Väderstad.

Variabel mengdekontrol

Mengden av såkorn og gjødsel kan justeres automatisk i henhold til verdier på et GPS kart. Maskinen registrerer den faktiske dosen for senere overvåking og sporbarhet. Justering av mengden er en miljøvennlig måte å arbeide for å optimalisere avkastningen samtidig redusere risikoen for overdosering og utvasking.

Slik fungerer det

GPS Control vet hvor maskinen allerede har sådd ved hjelp av en intelligent minnefunksjon. Det sådde arealet vises I Trimble displayet mens arbeidet pågår. Når såmaskinen kommer inn på et område som allerede er sådd, stegnes utmatingen av. Dersom det skjer i et kileformet område, stenges halve maskinen av for å unngå overlapping. Innsparingen kan ofte være 5-10 %.

Automatisk start og stopp på vendeteigen

Det er også mulig å bruke automatisk start og stopp på vendetegen, selv om vendeteigen skal sås til slutt. Vendeteigens bredde som skal stå igjen, kan spesifiseres og maskinen stenger av og på når denne usynlige grensa passeres.

– Väderstad GPS Control sammen med Trimble GPS system løfter presisjonen i tradisjonell såing opp til et høyere nivå. Det er enkelt å bruke og hjelper bonden på en god måte. Det gir bonden muligheten til å så vendeteigen til slutt med nøyaktig presisjon, avslutter produktsjef Mattias Hovnert.

Kommentarer