Merete Furuberg gjenvalgt som småbruker-leder

– Det å sikre bonden inntekt og rammebetingelser for en miljøvennlig matproduksjon  vil alltid være en  hovedoppgave for Norsk Bonde- og Småbrukarlag, sier Furuberg.

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag gjenvalgte søndag Merete Furuberg som leder. Furuberg ble første gang valgt til leder i 2010. Modulf Aukan fra Møre og Romsdal ble gjenvalgt som politisk nestleder.

I sin årsmøtetale framholdt Furuberg at det å sikre bonden inntekt og rammebetingelser for en miljøvennlig matproduksjon alltid vil være en hovedoppgave for Norsk Bonde- og Småbrukarlag, sier Furuberg.

Dette sammen med konkretisering av de vedtatte målene i den ny stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken vil bli de viktigste sakene i det kommende året understreket lederen, som har store forventninger til vårens jordbruksforhandlinger.

– Vi har nå hatt syv år med rødgrønn flertallsregjering. Regjeringen må vise at den er villig til å bruke makten den har til å operasjonalisere de målene som Stortinget har vedtatt for jordbruket. Og dette må de vise i jordbruksforhandlingene til våren, sa Furuberg, som ellers roste regjeringen for tollgrepet med overgang fra kronetoll til prosenttoll på biff og fileter av storfe, hele og halve lammeslakt og enkelte oster.

– Denne tollendringen åpner for at vi kan ta helt nødvendige grep i norsk jordbruk. Gjennom tollendringen legger man til rette for at volumprodusentene kan hente en større del av inntektene sine fra markedet. Samtidig åpner dette for at man i større grad kan bruke budsjettmidlene til å nå de landbrukspolitiske målsettingene, sa Furuberg.

Kommentarer