FRES: - Slike freser er gode å ha når snøen laver ned. Her i Hattfjelldal har vi til tider lang sesong for disse fresene, sier Kåre Ørjedal.

Stødig bedrift med tradisjon og blikk framover

Det går ugjenkallelig mot vinter og en del snø kommer det nok i de månedene vi har foran oss. Mer på noen steder enn andre, naturlig nok. Landet vårt er langstrakt og med vidt forskjellig klima til tider. – I Hattfjelldal kan snøen bare komme, sier Kåre Ørjedal. – Vi er klar til å ta i mot den og få den unna der vi ikke vil ha den, i en fei.

Kåre Ørjedal er daglig leder og eier i Ørjedal Maskin. Han starta bedrifta i 1968 og har siden ledet bedrifta med stø hånd og med god vekst i åra som har gått. I dag er det 15 ansatte og mellom 70 og 80 millioner kroner i omsetning for året. Bedriften har blitt en stor og betydningsfull aktør i innlandskommunen som har knapt 1500 innbyggere. Kommunenavnet har sitt utspring i fjellet Hatten, 1128 m over havet, og store deler av Børgefjell Nasjonalpark ligger innenfor kommunegrensene.

Så kanskje ikke så rart at det selges en del snøutstyr ved bedrifta.

– Nå ja, sier Kåre Ørjedal med et smil, – selv om det er utrolig mange flinke folk her i Hattfjelldal så ville det nok blitt smalhans og sysselsette 15 personer for å ivareta ønskene og behovene til dem.

Vi har så å si hele Nordland som arbeidsfelt. Bedriften har også en avdeling i Korgen.

Nå er det ikke riktig at det er Ørjedal Maskin som står for det meste av snøfressalget. Ørjedal er medeier i et firma AIK, et importfirma som importerer Nordicfresen fra Finland.

– Nå er det gått 12 år siden firmaet ble starta og det går veldig bra, sier Ørjedal. Det var når kjeden Terra opphørte at dette ble aktuelt og da satsa vi, noe som har vist seg å være lurt, forteller daglig leder ved bedriften.

– Stort sett så er det ikke nevneverdig problem med slike snøfresere. Akslinger osv. må jo få sitt stell med smurning og olje der det trengs. Får de det, ja da går de og kaster snøen langt unna allfarvei der vi helst ikke vil ha den. Noen bønder derimot har vært litt uheldige og kjørt rundballeplast inn på akslingen som har ført til plastbiter der de ikke skal være og med påfølgende sprengte åpninger og oljelekkasje.

– Nei, får de sitt vante stell så går disse fresene meget godt i mange år. I løpet av de siste ti-årene er det nok solgt godt over 1000 stk, sier Kåre Ørjedal.

Hovedtyngden av omsetningen er naturlig nok gjennom firmaet Ørjedal. Der selges traktorer, grasutstyr, jordbearbeidingsutstyr og mye mer.

– Slik det er hos en landbruksforhandler. Vi formidler også en del kraftfôr, da i samarbeid med Fiskå Mølle og med lager i Finneidfjord kjører vi det ut i bulk.

– Og så traktor da, her selger vi nok mest Zetor, men Deutz ligger hakk i hæl. Kjøperen har ofte gjort seg opp en mening hva han liker når vi kommer i dialog med han og da er det vår jobb å fortelle og informere om produktet osv.

I Hattfjelldal dyrkes det mye gras. Så har da også bedriften solgt mye grasutstyr i løpet av de årene den har eksistert.
– Krone er et meget godt produkt og noe vi har fått utrolig mange gode tilbakemeldinger på, sier Kåre Ørjedal. Pressene kommer hit, blir klargjort her og så er vi med når de skal kjøres i gang første gangen. Skulle bare mangle, det er mye teknikk og mye data i dag. Ei presse er heller ikke slik den var før. Og det er vel slik for alle i bransjen at de er med og får utstyret i gang.

Service er blitt et stikkord. Også for bedrifta lengst sør i Nordland. – Langt på vei har vi nok lyktes bra, forteller Ørjedal.

– Når kundene kommer igjen og igjen og neste generasjon på gården også kommer, ja da har vi et forhold som er vel verdt å ta vare på.
Derfor ser han lyst på framtida.
– Bare en har føttene på jorda og vet hvor en er og hva en vil, ja da tror jeg det vil være godt grunnlag for drift her i firmaet i mange år framover. Så har han da også to døtre som nå jobber i firmaet og som nok tar over styringa om noen få år.

Han starta som landbrukslærling som 17-åring, noen dagers kurs i Trondheim der han lærte seg å skru Zetor, for så heim, kjøpe seg en liten varebil og startet som servicemann.

Det var andre tider, det var andre produkter, andre krav til lønnsomhet, til leveringstider, til miljø og sikkerhet.

Men det var landbruk, det var traktor, det var olje og det var våronn, slått og innhøsting.

Og så vinter da, med utrolig mye snø til tider.

– Da bør en ha en skikkelig snøfres, sier Kåre Ørjedal.

Kommentarer