Felleskjøpet innfører fem års garanti også på treskere

Felleskjøpet var den første landbruksmaskinleverandøren i Norge, som utvidet sin service- og garantiavtale for traktorer til å gjelde for fem år med 5000 timer som øvre grense. Nå innfører de den samme garantien på John Deere treskere.

Felleskjøpet vil med denne endringen imøtekomme kundenes ønske om økt trygghet og større forutsigbarhet. Dette gjør at Felleskjøpet nå utvider gyldigheten på sin tidligere service- og garantiavtale fra tre til 5 år.

Felleskjøpet tilpasser sine produkter for ulike behov og bruksmønster. Alle som tegner service- og garantiavtale på en John Deere tresker, kjøpt ny hos Felleskjøpet har nå fem års garanti.

Service- og garantiavtalen bygger på at servicen utføres av Felleskjøpet hver sesong. Servicen utføres til en fastsatt pris uavhening av antall timer. Det betyr forutsigbarhet også med hensyn til servicekostnadene. Ved en eventuell skade vil det være en egenandel på 3.000 kroner.

Felleskjøpet legger betydelige ressurser i kompetansebygging hos sitt ettermarkedspersonell. Det innebærer et skreddersydd opplegg hvor alle har sin individuelle opplæringsplan. Kompetanse i alle ledd og et velfungerende ettermarkedsapparat gjør at Felleskjøpet nå kan gå ut med en ny og bedre service- og garantiavtale med fem års garanti også på sine treskere.

Kommentarer