Mer øko-kjøtt i Nordland

Nå skal det slås et slag for mer produksjon av økologisk kjøtt i Nordland. Fylkesmannen inviterer kjøttprodusenter til dialog.

Nå på nyåret gjennomfører Fylkesmannen i Nordland regionale, uformelle møter med økologiske kjøttprodusenter. Målet er at produsenter kan møte hverandre, komme med synspunkter på framtidig utvikling og samtidig gi tilbakemelding på hvor Fylkesmannen bør sette inn ressurser og tiltak.

Alle økologiske husdyrprodusenter i Nordland er blitt invitert og responsen har vært god. På Søndre Helgeland er det ønskelig å se på utviklingsmuligheter rundt økologisk, gammelnorsk sau, mens det på Nordre Helgeland og i Salten er mer fokus på andre husdyrraser.

Mer enn 70 produsenter i Nordlandhar økologiske husdyr, eller husdyr i karens. Disse dyrene danner grunnlaget for økologisk kjøttforedling og salg.

Fylkesmannen skriver på sine nettsider at mye av det økologiske kjøttet som produseres, likevel ikke kommer til forbrukeren merket som økologisk kjøtt.

– Forbrukeren er ofte positiv til økologisk mat, men finner ikke produktene i butikken. Samtidig er det stadig flere storkjøkken og offentlige institusjoner som etterspør økologiske varer, som et ledd i deres miljøarbeid, skriver Fylkesmannen som nå ønsker å bidra til å bedre på forholdene.

Kommentarer