Arkitekter skal ta treet inn i byen og opp i høyden

Norske Arkitekters landsforbund vant sammen med Treteknisk Institutt det offentlige anbudet om prosjektledelse av satsingen “Tre & By”. Nå skal byene få mer høyhus i tre.

Prosjektet skal mobilisere utvikling i bruk av tre i urbane områder og er initiert av Innovasjon Norge og Trebasert Innovasjonsprogram.

I følge Landbruks- og matdepartementet vil Innovasjon Norge gjennom dette mobiliseringsprosjektet vise vei for utvikling i bruk av tre i urbane områder. Prosjektet skal gå over to til tre år og ledelsen av prosjektet har vært utlyst som en offentlig anskaffelse. Det har vært stor konkurranse om å få lede prosjektet og 6 grupperinger leverte inn anbud.

– Mer bruk av tre i varige konstruksjoner er et av svarene på de klimautfordringene samfunnet står midt oppe i, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold  Vedum. –  Å øke bruken av tre er både klimavennlig fornuftig, og gjør at vi tar i bruk en ressurs vi har god tilgang på og som gir verdiskaping og arbeidsplasser i fastlands-Norge. Siden mye av byggeaktiviteten framover vil foregå i form av leilighetsbygg og hus i flere etasjer er det umåtelig viktig at treet utvikles til å bli konkurransedyktig også i såkalt urbant byggeri, sier Vedum.

Mobiliseringen har som mål å få frem utviklingsprosjekter i bruk av tre i byen. Det er i dag muligheter for å bruke tre i påbygg, i bygg mellom eksisterende bygg, og selvfølgelig i egne bygg. For å muliggjøre den erfaringsinnhentingen i å bygge moderne i tre som er nødvendig, er det hos Innovasjon Norge egne utviklingsmidler tilgjengelig som kan støtte dette arbeidet.

Kommentarer