TRIVES I FJØSET: Krzysztof liker å jobbe med dyr og tar her en tørn blant kalvene. Svein Husbyn (sittende), er strålende fornøyd med sin avløser.

Kjærkommen avløserhjelp fra øst

STJØRDAL: Krzysztof Krzystek (30) kom fra Polen til Norge i 2006 for å skaffe seg inntektsgivende arbeid. Han har tatt på seg forskjellig arbeid, og siden 2007 vært ansatt som landbruksavløser. Fire gårdbrukere deler nå på hans arbeidskraft og alle har bare positivt å melde om Krzysztof.

Fra starten som landbruksavløser var det åtte melkeprodusenter som fikk glede av den arbeidsomme og glade polakken. Gunnar Gresseth, Skjelstadmark i Hegra, har vært en av oppdragsgiverne siden starten og han har en god del av æren for at Krzysztof kom inn i yrket og fikk god opplæring. Erfaringen med husdyrhold var lik null da han kom til landet.

DSC_3849
EN RACER PÅ KUKLIPPING: For Krzysztof Krzystek holder det ikke med vanlige arbeidsdager. Kuklipping og kløvskjæring er blant jobber han tar utenom ordinær fjøsavløsing.

– Vi så en stor arbeidskapasitet i han og har ikke angret en dag på at vi fikk han rekruttert. Han hadde da jobbet i bygda noen tid. I dag er vi tilbake fire melkeprodusenter som deler på han, og det er ideelt.

Landbrukstidene fikk samlet alle de fire rundt kaffebordet hos Svein og Anne Sofie Husbyn. De er sammen med Gunnar Gresseth, Odd Roar Opheim og Irma Øfsti de heldige som har Krzysztof som avløser. Avløserringen er en del av Landbrukstjenester Midt- Trøndelag som omfatter kommunene Stjørdal, Selbu og Meråker.

 

Det er tydelig at Krzysztof er godt inne med sine oppdragsgivere. Latteren sitter løst rundt bordet og det virker som en familie. Alle vil være på lag med den arbeidsomme polakken, og de kommer med ros i tur og orden. Irma Øfsti er den som har hatt han kortest tid i jobb av de fire med et år.

– Jeg synes det er godt gjort å takle dette så godt uten noen landbruksbakgrunn. Dette er en ganske komplisert næring og produksjon. Han lærer utrolig fort og husker godt, og han viser stor interesse for sitt yrke, skryter Irma.

– Da han startet som avløser var det hele fem forskjellige melkeanlegg å forholde seg til. Bare det er en utfordring for en nybegynner, sier Odd Roar Opheim.

DSC_3843
AVLØSERFAMILIEN: God atmosfære rundt bordet på Husbyn vestre. Fra venstre Irma Øfsti, Anne Sofie Husbyn, Svein Husbyn, Gunnar Gresseth, Krzysztof Krzystek, og Odd Roar Opheim.

Vil forbli i yrket og landet.

Krzysztof Krzystek bor sammen med famile, kone og to barn i Skjelstadmark og har sykkelavstand til tre av de fire gårdbrukerne.

– Vi trives godt og er på utkikk etter å skaffe oss et eget hus i bygda. Jeg kom til Norge i 2006, og min første jobb i landet hadde jeg med maling i Trondheim. Ganske fort kom jeg til Skjelstadmark og vi ser lyst på fremtida her. Jeg føler meg svært inkludert blant de fire bøndene. To av dem var med til Polen da jeg giftet meg i 2008, smiler han.

– Det var en stor opplevelse. Der var det ikke bare sodd men et stort etegilde. For oss var det en stor ære å bli invitert og et minne for livet, forteller Odd Roar og Gunnar.

 

En racer på kuklipping.

For å få til nok arbeidstid til en avløser blir det forskjellig forefallende gårdsarbeid. Rydding og vedarbeid i tillegg til ordinært fjøsarbeid.

– Krzysztof nøyer seg ikke med det. Han har gått kløvskjærekurs og tar både det og kuklipping for andre i nedslagsfeltet til Landbrukstjenester Midt-Trøndelag forteller Svein Husbyn.

– Jeg liker å ha noe å holde på med. Dødtid er ikke noe jeg setter pris på. Jeg drar rundt og kan klippe rundt 40 kjøttfe i løpet av en dag. Regner med at det blir rundt et tusen friserte storfe i året, sier han med yrkesbakgrunn fra hjemlandet som selger innen elektro.

 

Svært tillitsfull.

Utfordringen for gårdbrukere med avløsere er at de ofte er innom yrket i kort tid og det kan være vanskelig å slappe helt av selv om de tar fri. I sånn henseende har de fire oppdragsgiverne det behagelig og gir full tillit til Krzysztof. Han er til de grader å lite på, og skjer det noe uforutsett, så rydder han opp. De forteller om skade på et vannrør i et fjøs, der han tok tak selv og bestilte rørlegger. En bedre attest enn det Gunnar, Odd Roar, Svein og Irma gir, kan det være vanskelig å få for en avløser.

– Han er viktig brikke for at vi fortsetter i yrket. Svært pålitelig og det er uproblematisk å reise bort med han til å ta ansvar for husdyra. Det er godt å ha fjøsfri når du er heime også, spesielt på helg, sier Svein og får bekreftende blikk fra de andre tre i avløserringen, og de konkluderer:

– Uten avløsere stopper Landbruks-Norge, og sånne som Krzysztof må tas godt vare på.

Vil rekruttere flere avløsere

TRONDHEIM. Det er vanskelig å skaffe landbruksavløsere i de fleste områder i landet. Trondheim & Omegn Avløserlag ønsker å avhjelpe situasjonen, og setter derfor i gang med et kurs i månedsskiftet februar-mars.

Det er første gang Trondheim & Omegn Avløserlag arrangerer kurs for å skaffe avløsere.
– Vi trenger rekruttering, og håper med dette å bedre situasjonen for bønder i vårt distrikt.

Kurset vil bli avholdt på Øya videregående skole i Melhus, forteller leder i avløserlaget for Trondheim, Klæbu og Malvik, Eilert Klungerbo.

– Fordelen med å arrangere på Øya videregående skole er at der finnes både lokaler, lærere og dyr. Vi regner med å bruke fem kvelder, hver på fire timer. Hovedvekt blir lagt på melkeproduksjon, men vi vil også være innom de andre husdyrproduksjonene. Får vi 12-15 interesserte, så er vi storfornøyde. Aldersgrensen nedad vil være 16 år, forteller Klungerbo.

Mange av avløserne i dag kommer fra andre land, og språk er derfor en utfordring.

– Vi vil ikke stille med tolk på kurset, det har vi ikke kapasitet til, og dermed må deltakerne beherske norsk brukbart, sier Klungerbo og legger til:

– Jeg var i kontakt med NAV om  å få drahjelp for å avhjelpe situasjonen med avløsere, som jeg betrakter som prekær for mange gårdbrukere. Møtet med den statlige etaten var mildt sagt en traurig opplevelse.

Føler urettferdighet i forhold til sykdom.

I Sør- Trøndelag fylke er det 19, 5 stilling offentlig ansatte landbruksavløsere til å dekke i hovedsak sykdom.

– I vårt område finnes EN heltidsstilling. Det er greit nok, men det blir ikke riktig i mine øyne når bare den første som blir syk får dekket sine utgifter. Det blir vanskelig å vite hvem som skal få bruke de offentlige kreftene. Jeg synes at det bør komme en ordning slik at alle som blir syke over tid får dekket sine utgifter og ikke må ta fra egen lomme til lønnsutbetaling, mener Klungerbo, som driver melkeproduksjon på nordsida av Jonsvatnet.

– Avløsertilskuddet på vel 60 000 dekker tross alt ikke all verden når det skal utbetales med opptil 400 kroner i lønnsomkostninger for helgearbeid. Derfor må vi kjempe for at sykdom ikke skal redusere på potten til den ordinære avløsingen til helg- og fritid.

Mange trives i yrket.

Flere av avløserne har i Trondheim & Omegn Avløserlag har lang fartstid i yrket.

– Det virker som de trives utmerket i yrket. Av de fem som har lengst ansiennitet, har den med kortest fartstid 18 år. I vårt distrikt er det 4-5 avløserringer med ca. fem medlemmer i hver. Helgeavløsing er det viktig og der har vi god erfaring med studenter. Viktigst er det at den du har til fjøshjelp er til å stole på, og du kan senke skuldrene når du tar fri. En god avløser bør kunne betales bra, mener lederen i Trondheim & Omegn Avløserlag, Eilert Klungerbo.

eilert klungerbo
KURS: Eilert Klungerbo i Trondheim & Omegn Avløserlag inviterer til avløserkurs på Øya videregående skole i Melhus.

 

Kommentarer