Stine Marie Jelti går mot strømmen og satser på melkeproduksjon i Tana. (Foto: Gunnar Lund)

Ungdommer i Tana satser på melk

Mange melkeprodusenter i Finnmark stenger fjøsdøra for godt, men bildet er ikke helt entydig. I Tana trosser ungdommer utviklingen og satser for framtida.

Om kort tid står to nye og moderne fjøs til melkeku ferdig i Tana. Fellestrekk ved de to utbyggingssakene er at det er unge mennesker som satser for framtida og at de har valgt et frivillig melkesystem for kyrne.

Jeltis Melk og Kjøtt DA

Fylkesnytt fra Finnmark kan blant annet fortelle om Stine Marie Jelti, 31 år og fra Fingervann på østsiden av Tanaelva. Fra mars av skal hun drive samdrift om melkeproduksjonen med foreldrene. Den dagen foreldrene slutter i jordbruket, er planen at Stines søster Trine skal som partner i samdrifta. Det nye fjøset er på 1 dekar (1000 m2) og har liggebåser til 54 kyr. Melkingen gjennomføres av en robot (automatisk melkesystem).

Jelti

Nytt fjøs Jeltis Melk og Kjøtt DA. (Foto: Stine M. Jelti)

Samdrifta har i dag en grunnkvote på 350 tonn. Om et par år skal kvote og produksjon opp i 450 tonn. Det ligger også i sakens natur at kyrne får kalver av begge kjønn og Jelti satser sjøl på å fôre opp oksekalvene til slaktemoden alder i det gamle fjøset. Deltakerne i samdrifta disponerer til sammen 1200 dekar fulldyrka jord.

 

Nytt melkefjøs også i Holmesund

Videre kan vi lese om Markus Heiberg, som er 29 år og bor i Holmesund på vestsiden av Norges største lakseelv. Her arbeides det for tiden på spreng med å ferdigstille fjøset. Målet er å flytte inn i begynnelsen av mars. Fjøset har en grunnflate på 918 m2, det er valgt en isolert bygningsløsning og også her skal kyrne melkes av robot. I planleggingen av fjøset har det vært spesielt fokus på plassering av småkalvene.

Heiberg høster til sammen 615 fylldyrka dekar. Halvparten av dette er leid areal. Driftplanen tilsier en melkeleveranse på 360 tonn om et par år, og oksekalvene skal selges til andre for oppfôring. Kvotetilgang er ikke utfordringen, men det er svært få kviger som omsettes og det er en utfordring for bruk som ønsker å utvide produksjonen i betydelig grad.

Kommentarer