Grønt lys for lengre tømmertransporter

Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) vil tillate lengre og tyngre tømmertransporter på norske veier. Men slike tømmervogntog kan bare kjøre på utvalgte strekninger.

I tråd med Vegdirektoratets vurderinger økes den tillate makslengden på tømmervogntog fra 22 til 24 meter, og den tillatte totalvekten fra 30 til 32 tonn.

Årsaken til økningen er at Arnstad mener dette vil styrke konkurransevilkårene for skogindustrien.

Ordningen vil kun gjelde for veistrekninger som er beregnet å kunne tåle vogntog med en slik lengde og vekt. I et brev til Vegdirektoratet ber Samferdselsdepartementet derfor at direktoratet om å utarbeide en liste over riksveier som tåler denne type belastning. Fylkeskommunene skal utarbeide sine egne lister over tilsvarende strekninger på fylkesveiene.

En oversikt over de aktuelle strekningene skal legges ut på hjemmesidene til Statens vegvesen. (©NTB)

Kommentarer