Illustrasjonsfoto

Vil kaste styret i Norske Skog

Norske Skog-konsernets største aksjonær, Rikard Storvestre, har tapt mye penger og dermed fått nok av innsatsen til konsernledelsen. Nå vil han kaste styret.

Dagens Næringsliv skriver i dag at Norske Skogs hovedaskjonær Rikard Storvestre går til angrep på selskapets styre i forkant av torsdagens generalforsamling. Storvestre misliker blant annet at styrehonorarene nå økes samtidig aksjonærene har gått på sviende tap og har fått verdiene sine halvert på ett år.

Storvestre ønsker å kaste styreleder Eivind Reiten, Eilif Due og de andre styremedlemmene i selskapet. Han mener at dagens styre har gjort en dårlig jobb, i tillegg til at det er for tung, stort og uoversiktelig. Etter han mening har styret ikke vært offensivt nok til å synliggjøre verdiene i Norske Skog.

– Det er utrolig at de ikke har antennene ute. Det gir jo ekstremt dårlig signaler til aksjonærene, sier Storvestre til Dagens Næringsliv.

Storvestre har investert 33 millioner kroner i Norske Skog det siste halvannet året for en eierandel på 4,3 prosent. Han har et urealisert tap på 8 millioner kroner.

Styreleder Eivind Reiten avviser kritikken, og særlig det som går på at Norske Skog har vært for lite offensivt. Reiten mener det er gjort store ting i selskapet.
– Jeg har knapt vært i et selskap hvor det er gjort så store endringer gjennom avhendelser og gjeldstilpasning som i Norske Skog. Det skjer jo fortløpende, sier Reiten til avisa.

Kommentarer