Mangelfull kontroll av dyretransport i Norge

Norges kontroll av dyretransport er ikke god nok, konkluderer EFTAs overvåkingsorgan ESA i en rapport.

Rapporten ble offentliggjort av ESA onsdag og er basert på en inspeksjon i Norge i fjor høst. Inspeksjonen viste at Norge mangler systematisk kontroll av de forskjellige stadiene i dyretransport. Stort sett er det bare ved ankomst til slakteri at dyrevelferden blir kontrollert, ifølge rapporten.

Inspeksjonen avdekket altså at det mangler kontroll både ved avreisested og under selve transporten. Inspektørene avdekket dessuten brudd på reglene om transporttid av levende dyr. EØS-regelverket slår fast at det kreves egne godkjente biler for transport som varer over åtte timer. Under inspeksjonen i Norge fant man at transporttiden ofte var mye lenger, og noen ganger over 20 timer. I mange tilfeller skjedde transportene med kjøretøy som ikke er godkjent for så lange reiser.

Inspektørene tok også for seg forholdene for verpehøns. Ifølge Mattilsynet har alle gårdene her i landet, bortsett fra én, skiftet fra tradisjonelle bur til andre typer hønsehold. Siden 1. januar i fjor har tradisjonelle bur, også kalt uinnredede bur, vært forbudt.

Inspeksjonen i fjor høst avdekket at de nye innredede burene ikke alltid hadde tilstrekkelig med vaglepinner. Men samlet sett er forholdene for kylling og verpehøns bedret siden forrige inspeksjon i 2009, viser rapporten. (©NTB)

Kommentarer