Ap vil ha statlige investeringer i skogbruket

Alle virkemidler må tas i bruk for å bidra til en levedyktig norsk skog- og treforedlingsindustri, og staten skal bidra til strategisk eierskap, mener Arbeiderpartiet.

I en innstilling fra redaksjonskomiteen foreslås det at staten skal bidra til å utvikle et strategisk eierskap ved at det statlige investeringsselskapet Investinor kan investere i skogindustrien. Investeringene skal være i tråd med normale krav til avkastning og innenfor regelverket til statsstøtte.

Næringsminister Trond Giske (Ap) varsler at det kan komme penger til Investinor allerede når statsbudsjettet skal revideres 7. mai.

Ap-landsmøtet skal i helgen ta stilling til et ti punkts forslag for en sterk og konkurransedyktig skog- og treforedlingsindustri, der skognæringen blant annet skal gjøres til et nasjonalt satsingsområde og det skal utarbeides en nasjonal tømmertransportplan.

Om disse tiltakene vil kunne redde den nedleggingstruede cellulosefabrikken på Tofte, vil verken næringsministeren, leder i næringskomiteen Terje Aasland eller parlamentarisk nestleder og Buskerud-representant Martin Kolberg si noe om.

Södra-konsernet skal etter planen avslutte produksjonen på Tofte ved månedsskiftet. Blir fabrikken stengt, faller tømmerforedlingen i Norge med 1,9 millioner kubikkmeter årlig. (©NTB)

Kommentarer