TINE skuffer i første kvartal

TINE tjente langt mindre i første kvartal enn i samme periode i fjor. Nedgangen kom ikke overraskende, men var større enn ventet.

TINE fikk et resultat før skatt på 90 millioner kroner, 155 millioner mindre enn i fjorårets tre første måneder. Driftsresultatet falt 150 millioner blant annet på grunn av en gevinst fra salget av Salmon Brands, som ble bokført i første kvartal 2012.

TINE melder om et første kvartal preget av høyere driftskostnader enn beregnet som følge av oppstart av nye anlegg på Jæren og Kalbakken i Oslo. Resultatet ble 30-40 millioner kroner i økte personal- og driftskostnader.

Konsernsjef Hanne Refsholt opplyser at norske bønder i første kvartal klarte å øke fettandelen i melken med cirka 0,1 prosentpoeng, til gjennomsnittlig 4,21 prosent. Dersom denne fettprosenten holder seg ut året, er det gode muligheter for at markedsbehovet for smør kan dekkes av norske råvarer. En forutsetning er imidlertid en normal sommer og et godt fôrår.

– TINE har iverksatt flere tiltak og har med dette lykkes med å bedre fettutnyttelsen. I tillegg er forskningsinnsatsen for å sikre en bedre og mer lønnsom anvendelse av de ulike bestanddelene i melk intensivert, sier Refsholt. (©NTB)

Fakta om TINEs resultat:

Nøkkeltall fra TINEs resultat i første kvartal 2013. Tall for samme periode i 2012 i parentes:

* Driftsinntekter: 4.769 millioner kroner (4.914 millioner kroner)

* Driftsresultat: 123 millioner kroner (273 millioner kroner)

* Resultat før skatt: 90 millioner kroner (245 millioner kroner) (©NTB)

Kommentarer