Skjulte kjøttlagre bekymrer Mattilsynet

Mattilsynet tror det fins mer ulovlig kjøtt på lager enn det kontrollørene greier å finne. I fjor ble det funnet seks tonn i Oslo.

De fleste beslagene ligger på mellom 30 og 200 kilo, viser tall P4 har fått.

– Vi bruker store ressurser og hadde cirka 200 kontroller sammen med andre etater – som politiet og tollvesenet – i Oslo i 2012. Men mange lagrer mat på skjulte lagre, forteller seksjonssjef Solveig Eriksrud i Mattilsynet.

– Det vet vi fordi vi har funnet enkelte av disse lagrene, og vi tar også mindre kjøtt i selve virksomhetene nå enn tidligere. Det gir grunn til å tro at mange gjemmer unna hovedlagrene sine, sier hun.

Under kontrollene er det funnet umerket kjøtt som Mattilsynet ikke vet hvor stammer fra, hvor lenge det er lagret eller tilstanden på selve produktet.

I tillegg til at kjøttet kan gi helseskader, mener administrerende direktør i NHO Reiseliv, Knut Almquist, at kjøttjukset er sterkt konkurransevridende.

– Det bidrar til å skvise ut de seriøse aktørene, fordi de useriøse kan operere med langt lavere priser, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Knut Almquist. (©NTB)

Kommentarer