Utvalg foreslår lov om god handelsskikk

Det innføres en lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden og opprettes et handelstilsyn som skal føre tilsyn med og håndheve loven, foreslår et regjeringsoppnevnt utvalg.

Dagligvareutvalget, som har vært ledet av jussprofessor Erling Hjelmeng, overleverte tirsdag sin innstilling til regjeringen ved statsrådene i de tre departementene Landbruks- og matdepartementet, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Forbrukerrådets direktør Randi Flesland er glad for lovforslaget.

– En lov i tråd med forslaget vil gi ryddigere forhold i dagligvarebransjen, og legge til rette for mer produktutvikling og bredere utvalg, mener hun

– Det vil også være et stort skritt i retning av mer redelighet og åpenhet i dagligvarebransjen. Dette vil komme norske forbrukere til gode gjennom lavere priser, bedre utvalg, tilgjengelighet og kvalitet, sier Flesland.

Hovedideen

Hovedideen bak lovforslaget er at dersom det legges til rette for effektive forhandlinger og kontrakter mellom leverandører og kjeder, vil dette lede til samfunnsøkonomisk effektive løsninger, der overskuddet videreføres til forbrukerne gjennom konkurransen mellom dagligvarekjedene.

– Det er viktig at vi nå følger opp anbefalingene i konkret handling, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Større utvalg

Forbrukerminister Inga Marte Thorkildsen (SV) sier hun er opptatt av at norske forbrukere skal få større utvalg og mangfold i butikkene.

– Jeg er derfor glad for at en ny lov om god handelsskikk vil komme forbrukerne til gode både når det gjelder pris, utvalg, kvalitet og tilgjengelighet sier Thorkildsen.

Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud (Ap) sier utvalgets utredning holder høy faglig kvalitet, og vil utgjør et svært viktig bidrag i regjeringens videre arbeid for å sikre en bærekraftig verdikjede for mat. (©NTB)

Kommentarer