Norge refses for manglende importkontroll

Norge har ikke et godt nok system for å kontrollere import av produkter av animalsk opprinnelse, fastslår EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Inspektører fra ESA undersøkte i januar i år om importkontrollen ved norske grensestasjoner oppfyller kravene i EØS-regelverket. Rapporten fra inspektørene avslører flere mangler, og særlig legger de vekt på at det ikke kan garanteres at alle produkter av animalsk opprinnelse som kommer inn i Norge, blir sjekket.

Årsaken til denne usikkerheten er blant annet manglende kunnskap om produkter som kommer inn.

Selv om de fleste produktene var riktig forhåndsmeldt, ble ikke alle opplysninger tilstrekkelig kryssjekket. Dermed ble eventuelle produkter som ikke var forhåndsmeldt, ikke fanget opp tidsnok, fastslår ESA.

Inspektørene konstaterte dessuten at det manglet tilstrekkelige veterinærundersøkelser før tollen klarerer varer av animalsk opprinnelse for transitt og tollagring.

For å rette opp manglene som påpekes i ESA-rapporten, har Mattilsynet nå kommet med en handlingsplan med tidsfrister som tar for seg ESAs anbefalinger. Handlingsplanen blir nå vurdert av ESA. (©NTB)

Kommentarer