Vi kjøper mer økologisk mat

Vi kjøper stadig mer økologisk mat, men kommer fortsatt dårligst ut i Norden på økologisk matproduksjon.

I fjor handlet vi økologiske matvarer for 1,45 milliarder kroner, og det var en økning på 17 prosent fra året før, skriver Dagsavisen.

Produksjonen av økologiske matvarer stoppet derimot opp, og flere økologiske bedrifter la i løpet av fjoråret ned driften.

Av 44.670 jordbruksbedrifter i Norge, var det bare 2.577 som var godkjent for økologisk drift i fjor. Det var 148 færre enn året før.

Regjeringens mål om at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk innen 2020, er langt unna.

I dag dyrkes det økologisk mat på bare litt over 5 prosent av jordbruksarealet.

– Det langsiktige målet er at det er etterspørselen i markedet som skal være styrende for produksjonen. De som ønsker økologisk produsert mat, skal få det. Og den skal i størst mulig utstrekning være norskprodusert, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). (©NTB)

Kommentarer