Svinenæringa vil ordne opp selv

Grisebøndenes interesseorganisasjon Norsvin tar skjea i egen hånd for å få bukt med overproduksjonen av svinekjøtt.

– Jordbruksforhandlingene ga svinenæringen kun kostnadsvekst, og vi svineprodusenter blir straffet ekstra hardt dersom vi nå ikke klarer å øke utbetalingsprisene, sier styreleder Geir Heggheim i Norsvin, grisebøndenes interesseorganisasjon, i en pressemelding.
Utbetalingsprisene kan bare økes når svinekjøttmarkedet er i balanse. Norsvin ber derfor alle svineprodusenter, uavhengig av hvor de leverer sine slakt, om å redusere sine slaktevekter med 3 kilo ut året.
– Fram til ut juni måned blir svineprodusentene direkte premiert for å redusere slaktevektene. Denne premieringen finansieres via økt omsetningsavgift (trekk i slakteoppgjøret). Dette tiltaket, som har redusert produksjonen med cirka 3.000 tonn i løpet av første halvår, vil sannsynligvis ikke kunne fortsette, da den da vil bære preg av å bli en permanent ordning. Selv etter dette tiltaket er det behov for tilsvarende reduksjon også ut året, skriver Norsvin i pressemeldingen.

Kommentarer