Marginpress og økte kostnader svekker Nortura-resultatet

Norturas driftsinntekter vokste med seks prosent til 5,8 milliarder kroner i første tertial. Sesongmessig variasjon og økte driftskostnader fører likevel til at driftsresultatet ble på -58 millioner kroner, mot -12 millioner kroner på samme tid i fjor.

I en pressemelding skriver Nortura at det svake resultatet i all hovedsak skyldes negativ utvikling på kostnadssiden og et høyt marginpress. Selv om det er volumøkninger både innenfor slakting, skjæring og foredling, øker personalkostnader mer enn volumøkningen skulle tilsi. Perioden er også preget av at kostnader til energi, vedlikehold og transport øker disproporsjonalt med inntektene.

– På grunn av få sesongmessige kampanjer, er første tertial vanligvis svakere enn andre og tredje. Resultatet i år er imidlertid svakere enn i fjor på grunn av for høye personal-, energi- og transportkostnader. Vi har allerede iverksatt tiltak for å redusere de økte kostnadene, heter det p pressemeldingen.

Markedsutviklingen
Dagligvaremarkedet i Norge har utviklet seg svakt i første tertial. Salgsverdien har hatt en tilbakegang på om lag en halv prosent for Norturas produktgrupper. Salgsverdien i totalmarkedet for pølser, egg og ferskt kjøttpålegg har falt med henholdsvis 6,7 prosent, 5,1 prosent og 3,1 prosent.

– For matvareprodusenter i Norge er det en utfordring at prisutviklingen på våre produkter ikke holder tritt med avregningsprisen til bonden. For å møte denne utviklingen, arbeider vi kontinuerlig med forbedringstiltak som skal øke den industrielle effektiviteten, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Samlet økte slaktevolumene med 1,4 for firbente dyr, mens økningen var på 4,7 prosent på fjørfe. Innveid mengde egg økte med 3,1 prosent i kvartalet. Skjærevolumet for firbente økte 2,4 prosent, mens det samlede foredlingsvolumet for rødt og hvitt kjøtt økte med 8,3 prosent.

Merkevarene (Gilde og Prior) økte sine markedsandeler på ferskt, rent kjøtt, fersk fjærkre, pølser, ferskt bearbeidet kjøtt og skivet bacon. Markedsandelene falt innen ferskt kjøttpålegg, ferske deiger/farser, fryst bearbeidet kjøtt og hermetikk. For hele porteføljen går markedsandelene tilbake med 0,4 prosent.

– Merkevarene viser en liten tilbakegang i markedsandel, samtidig som det er sterk utvikling i salg av kjedenes egne merkevarer (EMV) og salget til storkjøkken», sier Kolberg.

Nøkkeltall konsern

Mnok

2013/1.t

2012/1.t

Driftsinntekter

5 774

5 449

Bruttofortjeneste

1 956

1 861

Bruttomargin

33,9 %

34,2 %

EBITDA

104

140

EBIT (Driftsresultat)

-58

-12

Resultat før skatt og etterbetaling

-94

-44

 

Kommentarer