Giske tror fortsatt på løsning for Tofte

Håpet er ikke ute for cellulosefabrikken Södra Cell Tofte selv om Viken Skog ikke lenger er aktuell kjøper, mener næringsminister Trond Giske (Ap).

Giske sier at regjeringen fortsatt vil bidra til en løsning:

– Så vidt vi kjenner til så er det flere som har vært interessert i Tofte, og det finnes fortsatt mulige kjøpere. Fortsatt drift betyr mye for de 300 menneskene som jobber der. Så inntil alle interessentene har avklart sin fremtid, så skal vi bidra i den grad det er nødvendig for å få en løsning på plass, sier Giske til NTB.

Planen strandet

Statens plan for å sørge for fortsatt liv for fabrikken i Hurum strandet etter at det skogeier-eide Viken Skog kom til at de ikke lenger var interessert i å kjøpe Södra Cell Tofte.

Tanken var å la statseide Statskog kjøpe Viken Skogs aksjer i Moelven, som så skulle frigjøre penger slik at skogeierne kunne kjøpe Sødra. Men torsdag kveld ble Statskogs andre bud avvist.

– Tålmodigheten tok slutt, og verken våre andelseiere eller ansatte var tjent med en fortsatt uavklart situasjon. Vi har derfor forhandlet fram nye leveringskontrakter basert på eksport slik at vi ikke lenger er avhengige av fremtiden til Södra Cell Tofte, uttalte Viken Skogs administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink i en pressemelding fredag.

Ber om redning

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen sier til NTB at Giske nå må komme opp med en plan B for å redde Tofte.

– Når plan A ikke lyktes er det utrolig viktig at regjeringen ikke bare stopper opp, sier Lundteigen til NTB.

Stortingsrepresentanten fra fabrikkens hjemfylke Buskerud mener at Giske må revurdere sitt nei til å la staten gå inn på eiersiden i Tofte.

– Alle kortene må stokkes på nytt, og alt må vurderes på nytt, også dette, sier han – og peker på en omstilling til biokjemiraffineri som en mulighet.

Fornye seg selv

Giske sier derimot at næringen må fornye seg selv – ved hjelp av offentlige virkemidler.

– Først og fremst kan staten bidra ved å gjøre hele skog- og trenæringen mer produktiv og lønnsom. Vi varslet i revidert nasjonalbudsjett en stor tre- og skogpakke, som skal redusere kostnader til transport, bidra til produksjons- og produktutvikling og bidra til innovasjon og effektivisering. Hvis næringen skal være livskraftig, så må den fornye seg selv og være effektiv, og det kan vi gjøre med offentlige virkemidler, sier Giske til NTB.

Staten uønsket

Cellulosefabrikken har blitt sett på som helt avgjørende for store deler av norsk skog- og trenæring, og Tofte er i dag Viken Skogs største kunde.

Södra-konsernet skal etter planen avslutte produksjonen på Tofte ved månedsskiftet, og blir fabrikken stengt faller tømmerforedlingen i Norge med 1,9 millioner kubikkmeter årlig.

Fordi de svenske eierne av Tofte ikke ønsker at en statlig eid virksomhet skal ta over cellulosefabrikken, var statens plan å gå via Moelven-aksjene, slik at skogeierne selv kunne kjøpe fabrikken, skriver Østlendingen.

Thailandsk interesse

Viken Skog-direktør Borchgrevink sier usikkerheten rundt Södra Cell Toftes fremtid ble for stor.

– Gjennom mediene er vi blitt kjent med at det forhandles med en annen mulig eier. Det er fortsatt ingen endelig avklaring på videre drift, og det er uansett skapt stor usikkerhet om hvilke volumer av norsk tømmer og flis man kan forvente å få levert til fabrikken i fremtiden, sier hun.

I slutten av forrige måned ble det kjent at det thailandske selskapet Double A besøkte fabrikken. Ifølge Ifølge Røyken og Hurums avis er Double A en av de tre budgivere på fabrikken.

Det thailandske tremassekonsernet vurderer ifølge Nationen å bruke Tofte som råvareimportør av eukalyptus, noe norske skogeiere frykter vil presse ut norsk langfibret gran fra fabrikken. (©NTB)

Kommentarer