Plantevernleverandører, plantevernansvarlig i Norgesfôr og landbruksrådgivingen diskuterer ugras- og soppbekjempelse. Fra venstre Sigvard Johansson (BASF), Darco Kosoderc (DOW), Svein Bovim (Norgesfôr AS) og Jan-Eivind Kvam-Andersen (Landbruksrådgivingen Sør-Trøndelag).

Det forventes små avlinger ved førsteslått

Et av de verste årene i manns minne når det gjelder overvintringsskader i eng her i Midt-Norge. Spesielt rammet er eng på myrjord, der vi har sett att alt er svart. Selv første helga i juni etter en 14 dagers varmeperiode, har vi registrert tele i jorda ned på ca 40 cm, sier fagkonsulent Svanhild Bakke.

Ved Norgesfôr Orkla har salget i mai av ulike typer raigras firedoblet seg i forhold til mai i fjor. Salget av frøblandinger er omtrent dobbelt så stor i mai, sammenlignet med fjorårssalget for mai/juni. Reparasjonssåing i eng og metoder for såing har vært et hett tema siden pinse, forteller Svanhild.  De som utførte reparasjonssåingen i pinsa registrerer allerede spiring, forteller hun videre.

Heldigvis var vi så forutseende at vi har unngått å gå tomme for såfrø. I tillegg har Strand Unikorn vært veldig pålitelig med tidspunkt for leveranse.

At det vil bli en meget redusert 1. slått er helt klart, og fokuset på god grovfôrkvalitet bør nok legges til 2. slått. Spesielt i eng som en har hatt reparasjonssåing må en også tenke på at frøet som er sådd, bør få tid til å etablere seg før en slår første gang. Stor utgang av eng vil gi bedre forhold for flerårig ugras som høymole og løvetann. Her må en velge middel som kan brukes i både etablert eng og gjenlegg. Markvandring som Norgesfôr Orkla, i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag gjennomførte 3. og 4. juni i Melhus, Rennebu og Meldal hadde stort fokus på dette.

Kornet kom seint i jorda, men spirer fort.

Mye av kornet kom ikke i jorda før i pinsa. Men på grunn av god temperatur spirte det allerede etter en uke, og er nå kommet like langt som på samme tidspunkt i fjor. Nedbør de første dagene i juni kom godt med. Høy temperatur og fukt gjør at tiden for ugrassprøyting nærmer seg fort, og vil/bør begynne allerede i uke 24.  Norsk Landbruksrådgiving i Sør-Trøndelag og Norgesfôr Orkla gjennomførte markvandringer i kornåkre både i Melhus, Meldal og Skaun 3. og 4. juni. Med oss hadde vi Svein Bovim fra Norgesfôr AS, Darko Kosoderc fra Dow (bl.a. Starane XL, Ariane S) og Sigvard Johansson fra BASF (bl.a. Comet Pro).  I åkeren hos Halfdan Hansen så vi både jordrøyk, vassarve og tunrapp. Tunrapp er et økende problem over hele landet forteller Svein Bovim. Kan være veldig vanskelig å bekjempe da den må tas på to-bladstadiet. Sprøyting på et senere stadium vil gi en dårlig virkning.

Kommentarer