Frykter for skjæreavdelingen på Bjerka

Nortura skal nå utrede et optimalisering av slakteristrukturen. I den sammenheng står skjæreavdelingen ved slakteriet i Bjerka utsatt til, men de ansatte vil stå på for sine arbeidsplasser.

For ikke lenge siden omstrukturerte Nortura kyllingvirksomheten. Nå rettes oppmerksomheten mot industristrukturen i rødt kjøtt (storfe, svin og lam). Konsernet skal gjennom et utredningsarbeid finne den «optimale industristrukturen».

Det er slakting, skjæring, bearbeiding og ekspedisjon av rødt kjøtt som står i søkelyset hos ledelsen. Utredningsarbeidet fortsetter til februar neste år, men etter å ha gjennomført analyser og studier har Nortura foreløpig kommet frem til at det er overkapasitet i produksjonslokalene i Rendalen, Sarpsborg og Bjerka.

De ansatte ved Bjerka-anlegget er imidlertid optimister. Tillitsvalgt Tor Arne Reppen sier til Helgeland Arbeiderblad at man har gode argumenter mot en nedlegging av skjæreavdelingen, og at man på langt nær har tenkt å gi opp.

Reppen har jobbet i 27 år i det som før het Nord-Norges Salgslag, og som nå er en del av Nortura-konsernet. Han forteller at disse årene har vært preget av konstant omstilling.

I dag er rundt 30 av de 85 ansatte på Bjerka knyttet til skjæreavdelingen, og Reppen ser ikke hvordan det skal være lønnsomt å slakte storfe i slakteriet på Bjerka, for deretter å kjøre slaktet til et annet sted for å skjære det.

– Det vil bli dyrere transport. Det må jo samme antall folk til for å skjære kjøttet, så det eneste man kan spare på er på ledelse. Det skal godt gjøres å øke resultatet på bunnlinja ved å flytte produksjonen andre steder, sier Reppen i følge Helgeland Arbeiderblad.

Nærmeste slakteri i Nortura-systemet er Malvik i sør og Målselv i nord.

Kommentarer