Kjøttsvindeldømt mann kan slippe millionkrav

En 48 år gammel mann som i 2001 ble dømt til fem års fengsel og til å betale 73 millioner kroner i erstatning i Norges største matsvindelsak, kan slippe unna med å betale 1 million kroner av gjelden.

Drammen tingrett har besluttet at 48-åringen kan få slippe unna med å betale et engangsbeløp på 1 million kroner til de statlige kreditorene, skriver Nationen.

Mannen ble løslatt for sju år siden. Han har hatt lav eller ingen inntekt. Gjelden har vokst seg til 111 millioner kroner. Det var hans eget forslag å betale en éngangssum på 1 million kroner delt mellom kreditorene. Forslaget rettet han i form av søknad om gjeldsordning som han sendte til Landbruks- og matdepartementet i fjor. Gjeldsordning betyr at skyldneren betaler så mye man kan av gjelden i en periode, og er deretter gjeldfri.

48-åringen ble i 2001 dømt for smugling og omsetting av 545 tonn ferskt kjøtt, samt bedrageri mot Statkorn, på 1990-tallet.

Tingretten mener økonomien hans er grundig kartlagt og at løsningen er fornuftig.

– Det er sjelden de betaler inn det de skylder. Tanken er at folk skal få gjort opp for seg, så de kan starte på ny frisk, sier namsmann Torill Sorte.

Toll- og avgiftsdirektoratet har etter en helhetsvurdering besluttet å la være å anke. Skatt sør har på sin side anket avgjørelsen til lagmannsretten. Toll- og avgiftsdirektoratet og Skattedirektoratet peker imidlertid på at gjeldsordning kan virke støtende fordi 48-åringens ektefelles formue steg fra 4,5 millioner kroner i 2005 til 70 millioner kroner i 2011. (©NTB)

Kommentarer