Åpner ikke for melkeproduksjon utover kvotetak

Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ser ingen grunn til å åpne for melkeproduksjon utover kvotetak nå.

Det framgår av et skriftlig svar onsdag fra statsråden til stortingsrepresentant Svein Flåtten (H)

Flåtten viser til at melkeprodusenter flere i steder i landet melder om fôrkrise og spør om statsråden ser for seg at det kan bli nødvendig med tiltak for å opprettholde melkeproduksjonen på normalt nivå.

Statsråden skriver i sitt svarbrev at det er Jæren som nå er hardest rammet, med en førsteslått tilsvarende 50-60 prosent av en normalavling. Departementet har innhentet vurderinger fra Tine SA, som er markedsregulator for melk, og Tines vurdering er ifølge statsråden at man med den melkeproduksjonen som ventes framover, skal kunne dekke det norske markedets etterspørsel etter melk og melkeprodukter.

– Per i dag kan jeg ikke se noen grunn til å åpne for produksjon utover kvotetak eller stoppe bruken av melk til eksportproduksjon, skriver landbruksministeren. Han legger imidlertid til at han vil ha løpende kontakt med fylkesmennene og Tine om dette gjennom sommeren. (©NTB)

Kommentarer