Blankt nei til genmais fra Bioteknologinemnda

Bioteknologinemnda sier nei til å innføre samtlige 26 genmodifiserte maissorter som nemnda har hatt til vurdering. Også fire genmodifiserte rapssorter sier nemnda nei til.

Det skjer etter at Miljødirektoratet har satt i gang sluttbehandling av søknader om import av genmodifiserte organismer til bruk i mat eller som fôr, skriver Nationen.

Hele 11 av de 26 maissortene det er søkt om, er resistente mot det helse- og miljøfarlige sprøytemidlet glufosinat-ammonium, som er ulovlig i Norge. Fire av de 26 inneholder gen for antibiotikaresistens. Bioteknologinemnda er bekymret over at utviklingen av resistent ugress kan føre til at bruken av sprøytemidler øker.

Det er på grunn av EØS-avtalen at Norge må ta stilling til å tillate import av såkalte GMO-er som er godkjent i EU.

– Det har vært et solid flertall i alle GMO-saker i alle år i nemnda, og dette avslaget reflekterer også dette, sier Odd Vangen, nemndsmedlem og professor i husdyravl- og genetikk ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

I tillegg til Bioteknologinemnda skal også Vitenskapskomiteen for mattrygghet og Mattilsynet foreta en vurdering som skal sendes til Miljødirektoratet.

Deretter skal direktoratet sende inn sin anbefaling til Miljøverndepartementet før regjeringen i siste instans foretar den avgjørende beslutningen. (©NTB)

Kommentarer