Furuberg gjenvalgt som småbrukerleder

Merete Furuberg ble søndag gjenvalgt som leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Furuberg ble første gang valgt som leder i 2010. Hun sier det å sikre bonden inntekt og rammebetingelser for en miljøvennlig matproduksjon alltid vil være en hovedoppgave for Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

– Dette sammen med konkretisering av de vedtatte målene i den nye stortingsmeldingen om landbruks- og matpolitikken vil bli de viktigste sakene i det kommende året, understreker den gjenvalgte lederen.

Lørdag ropte hun et varsku mot en blå regjering etter stortingsvalget.

– Høyre og Frp foreslo å kutte henholdsvis 1,5 og 6,6 milliarder kroner i overføringer til jordbruket i sine alternative budsjetter for 2013. I tillegg er de to partiene de fremste garantistene for å svekke tollvernet. Et landbruk basert på disse to partienes politikk vil få store konsekvenser for hele verdikjeden for mat, som foruten å produsere trygg mat til en økende befolkning blant annet sørger for et åpent kulturlandskap, levende bygder og 90.000 arbeidsplasser i jordbruk og industri landet rundt, sa Furuberg. (©NTB)

Kommentarer