PERFEKT: Perfekt plassering av granplanten, skryter Arne Kvendseth til Sergey Gavriliov som er nestor på skogplantelaget innleid fra Skogplanter Østnorge.

God skogforyngelse i Romsdals-regionen

God planlegging og oppsøkende virksomhet gir gode resultater når det gjelder forynging av hogstflater. I Romsdalsregionen er det inneværende år satt ned 150 000 granplanter, en sterk økning sett i forhold til de siste årene.

Skogplanting henger selvsagt sammen med hvor mye sluttavvirkning det var for tre år siden. Så enkelt er det nødvendigvis ikke. En del skogeiere er ikke klar over plikten i forhold til skogbrukslova om å sørge for tilfredsstillende forynging etter hogst.  De aller fleste utfører ikke jobben selv og derfor trengs en god planlegging som starter i den mørke årstid.

Arne Kvendseth er selvstendig næringsdrivende og har jobben med å oppsøke skogeiere for Allskog i regionen, som består av kommunene Vestnes, Rauma, Molde, Nesset og Gjemnes.

– Jeg har hatt denne jobben fra 2010, da det ble opprettet en halvtidsstilling gjennom et treårs prosjekt i Allskog. Prosjektet er støttet med midler fra nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Etter at det faste engasjementet hos Allskog tok slutt har jeg valgt å stå på egne bein. Samarbeidet med Allskog og det offentlige fungerer utmerket, og finansiering med blant annet NMSK-midler har fortsatt. Oppsøkende virksomhet er nødvendig for å få skogeieren til å plante, og at kommende generasjoner skal ha mulighet til å høste av skogen, sier en engasjert Arne Kvendseth.

God planlegging betyr alt.

Kvendseth får en oversikt over hvor det er aktuelt med skogplanting.

– Flyfoto over området, og skogbruksplanen med inndelte bestander som jeg finner på nett er et helt nødvendig verktøy for meg. Etter at jeg har gjort meg kjent med området, kontakter jeg skogeieren om vedkommende har tid til en skogprat. Hvis det er positivt får vi som regel en god dialog som medfører forynging av hogstfeltet kommende sommer. Mange trenger en oppvåkning for å komme på banen.  Dette året er et toppår med 150 000 planter i mitt nedslagsfelt som er de fem nevnte kommunene.

DSC_3770

TRADISJONELL SKOGSKAFFE: Som seg hør og bør hadde skogbrukslederen i Allskog, Hjørdis Asphol, med seg kaffe og wienerbrød til arbeiderne. Fra venstre Vladislav Stpanov, Sergey Gavrilov, Arne Kvendseth, Hjørdis Asphol og Andrej Polyakov.  

Planlegging i forhold til yrkesutøvere og god kommunikasjon med planteskolen i Halsa er helt avgjørende for god flyt i noen hektiske uker på forsommeren. Planteskolen i Halsa produserer ca halv million granplanter i året og vi tar nesten tredjeparten denne sesongen.  Hele vårt volum i år er blitt plantet før ferien, forteller Kvendseth, og legger til:

– Husk at hogstområder som ikke blir forynget blir nesten verdiløse, og at årets skogplanting på 150 000 granplanter vil representere en salgsverdi på 10 millioner kroner når den blir hogstmoden om 60 år med dagens forutsetninger og priser.

Kvalitetsbevisste skogplantere.

De foregående årene har Kvenseth hentet inn skogplantere lokalt. Nå har mengden som skal plantes blitt så stort at han har valgt å henvende seg til Skogplanter Østnorge AS på Biri som kan stille med arbeidsgjenger.

– Jeg har vært svært godt fornøyd med de to gjengene jeg har fått leid. Fra starten av sesongen trodde jeg at det holdt med et lag men mot slutten ble det påkrevet med to lag. Oppstarten denne sesongen ble også noe forsinket på grunn av mye tele. Skogplanter Østnorge er fleksible og stiller med topp kvalifiserte arbeidere. Tre personer i et lag er perfekt og planterne har flat lønn på kr 1,30 per plante. Årets plantere er fra Russland og jobben de gjør er fremragende. Hvis behovet er der neste sesong vil jeg helst ha den samme gjengen tilbake. De utfører jobben med flid og nøyaktighet. Er flinke til å finne gode planteplasser og avstanden er utmerket. Fra 220 til 250 planter per dekar er ideelt med god bonitet. «Kjøle bra» uttrykker Kvendseth på Møre-dialekt.

Sergey Gavrilov har vært i Norge i 8 sesonger og er arbeidslagets kontaktperson. Det kreves at minst en av arbeiderne behersker engelsk eller norsk tilfredsstillende.

– Jeg trives med jobben min, smiler Sergey.

Perfekt samarbeid.

Nytilsatt skogbruksleder i Allskog i Romsdal og deler av Nordmøre, Hjørdis Asphol, var med og tok plantearbeidet i øyesyn på det 40 dekar store området like ved et boligområde i Molde.

– Jeg synes Arne Kvenseth er kjempeflink og det er bra for oss at vi har en mann som kan ta på seg denne jobben fra start til mål. Han server de innleide arbeiderne med planter og viser på nye områder etter hvert. Disse guttene tar heller ikke helgefri slik at det trengs å være et steg eller to foran. Glimrende løsning for oss, sier tidligere gårdbruker, nå skogbruksleder i Allskog, Hjørdis Asphol.

Fulgte hjertet arbeidsmessig.

Arne Kvendseth er utdannet rørlegger, og har hatt skogplanting og ungskogpleie som hobby. 38 åringen fra Batnfjordsøra fikk muligheten ved halvtidsstillingen med oppsøkende virksomhet til skogeierne i Allskog i 2010. Den gjorde at han fikk mulighet til å skaffe seg jobb resten av året med plantning og skjøtsel.

– Jeg var ikke tvil om at jeg ville fortsette med dette når jeg måtte stå hundre prosent på egne bein. Flere år i bransjen gir også en kontaktflate med de rette folkene. Av andre oppgaver tar jeg blant annet trefelling i hager, rydding av linje- og vegtraseer.  På sikt kan jeg se for meg muligheten til å ansette folk, i hovedsak på sesong, avslutter en glødende Kvendseth som elsker duften av skog.

DSC_3774

FLITTIGE ARBEIDERE: Fra venstre Vladislav Stepanov, Andrej Polyakov, Sergey Gavrilov sammen med oppdragsgiver Arne Kvendseth.

Kommentarer