KrF nærmere de rødgrønne i landbrukspolitikken

Mens KrFs stortingskandidater i stor grad er enige med de rødgrønne i landbruksspørsmål, er avstanden stor til de andre på borgerlig side, viser en ny undersøkelse.

Respons Analyse har utført en meningsmåling blant 500 stortingskandidater på oppdrag fra Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

På spørsmål om temaer som støttenivå, økt matproduksjon, bondeinntekt, reguleringer og tollvern står KrF fjernt fra de andre på borgerlig side, skriver Nationen.

Ni av ti kandidater for KrF og de rødgrønne partiene sier seg enige i at de offentlige støtteordningene til landbruket minst bør opprettholdes på dagens nivå. I Høyre er bare to av ti for, mens bare en av ti av Frp-politikerne mener det samme.

På spørsmål om norsk matproduksjon fortsatt bør reguleres svarer samme andel KrF-ere og rødgrønne ja. Seks av ti i Venstre og fire av ti Høyre-kandidater mener det samme. I Frp er andelen under 10 prosent.

– Undersøkelsen viser at Venstre har gjort ei kuvending, og har forlatt den gamle linjen med å støtte opp om det bestående landbruket. Det er KrF som blir jokeren, men det blir tøft for partiet å påvirke dette, mener direktør Egil Petter Stræte i Bygdeforskning.

Kristelig Folkepartis ungdom sier de gjerne ser Senterpartiet i en borgerlig regjering på bakgrunn av deres felles meninger om landbruk og distrikt. (©NTB)

Kommentarer