Frykt for sauenæringa i Nordland

Sauenæringen i Hemnes frykter at det ikke lenger blir mulig å drive med sau når forvaltningsplanen for rovvilt skal revideres.

Tallene for jerv og gaupe i Nordland er nådd, men det er fortsatt for lite bjørn i forhold til det Stortinget har bestemt, men i følge NRK Nordland er det likevel store konflikter.

Leder Oddrun Kyllingmo i Hemnes sau og geit sier at de prioriterte beiteområdene vil forsvinne dersom forvaltningsområdet for rovdyr blir flyttet til E6.
– Det er på østsiden av E6 at vi har mest sau. Og hvis vi skal ha en forvaltning av en stamme med rovdyr som er tilsvarende det som er på svensk side av grensa, så er det ikke levelig å drive med sau, sier hun.

Tomas Norvoll, leder i den politisk valgte rovviltnemnda, sier at det ikke er gjort noen vedtak, og at man akter å se om det er mulig å gjøre det på en bedre måte enn det dokumentet man styrer etter i dag.
– Den forvaltningsplanen vi har i dag fungerer ikke optimalt, og vi ønsker å se om det går an å gjøre endringer på den som gjør at konfliktnivået blir lavere, sier Norvoll til NRK.

I dag beiter nærmere 40 000 sau på østsida av E6 i Nordland. Fortrenges disse vestover, tror Oddrun Kyllingmo det vil bety slutten for sauenæringa.

Kommentarer