15.000 kroner mer til bøndene i år

Oppdaterte tall på inntektseffekten av jordbruksoppgjøret viser at årets oppgjør ligger an til å gi bøndene 15.300 kroner mer i inntekt. Det er en økning på 5,25 prosent sammenlignet med i fjor.

Det er tall fra Budsjettnemnda for jordbruket som viser at bondeinntekten i år i snitt ligger an til å ende på 306.900 kroner per årsverk, skriver Nationen. Dette er før prisveksten på storfe og kylling og økte tilskudd.

Årets jordbruksoppgjør endte med en ramme på 1,27 milliarder kroner. En god del av veksten, blant annet 500 millioner kroner i økte tilskudd, vil ikke merkes før til neste år.

– Tallene er som forventet og er også medvirkende til at vi brøt forhandlingene i fjor. Vi visste at det ikke ville gi oss særlig mer da, men vi har fått igjen for bruddet i form av tollendringer og et bedre oppgjør i år. Effekten ser vi derimot ikke for fullt før neste år, sier leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag er enig, og peker på at når prisveksten i storfe blir tatt med, vil veksten bli større. (©NTB)

Kommentarer