Bondelaget gratulerer med valgseieren

Leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag gratulerer de borgerlige med valgseieren, og er spent på hvilken regjering og landbrukspolitikk vi får de neste fire årene.

– Flertallet i befolkningen ønsker økt norsk matproduksjon. Det er viktig at det nye Stortinget og en ny borgerlig regjering følger opp dette.  Vi forventer og har tro på at vi får en landbrukspolitikk som er til gagn for matforsyninga, kulturlandskapet og de andre verdiene vi setter høyt, sier Asbjørn Helland.

Fylkeslederen ser at tyngdepunktet i den nye konstellasjonen er på blå side, med 30 mandat til Frp og 25 til KrF og Venstre.

– Det er usikkert hvilken regjering vi får og hvilken politikk den vil føre. Før dette er klart, er det vanskelig å vite hvilken landbrukspolitikk vi får.

– Vårt mål er at den nye regjeringen skal ha ambisjoner for landbruket, og at bønder og næringsmiddelindustri får solide og forutsigbare rammevilkår, sier Helland. Han peker spesielt på importvernet som helt avgjørende for å opprettholde matproduksjonen i Norge.

– Det blir avgjørende at vi får en landbruks- og matminister som forstår næringas særtrekk og har et godt forhold til næringa, sier Helland.

Han håper Nord-Trøndelag blir godt representert i den nye regjeringen.  De siste åra har det vært nordtrøndere både som statsråder og statssekretærer.

– Vi gratulerer de fem nordtrønderne med stortingsplass, og ønsker lykke til med arbeidet for Nord-Trøndelags viktigste næring, sier Helland.

Kommentarer