Høyre og Frp gleder seg over svensk rovdyrkutt

Sverige åpner for å ta livet av minst 1.900 av landets bjørner. Høyre og Fremskrittspartiet gleder seg, mens Naturvernforbundet mener dette må føre til færre norske fellingstillatelser.

Den svenske regjeringen åpner for å fjerne totalt 3.700 rovdyr, blant dem 1.900 bjørner, fra landets overflate. Dette vil redusere den fellesskandinaviske bjørnestammen fra 3.400 dyr til 1.500 dyr, skriverNationen.

Planen innebærer samtidig at den samlede bestanden av de skandinaviske store rovdyrene blir mer enn halvert, fra dagens rundt 7.000 dyr til om lag 3.300 dyr.

Støtte fra Frp og Høyre

Fremskrittspartiet gleder seg over at innvandringen fra Sverige dermed kan bli mindre.

– Det er grunn til å takke svenskene. Vedtaket vil redusere innvandringen av rovdyr og lette trykket på norske utkanter, sier Frp-politiker Oskar Grimstad.

Han mener dessuten Norge bør vurdere å kutte i egne bestander, og at fellingen av dyr som det er kvotejakt på, bør bli mer effektiv.

Også Høyre mener svenskene er inne på et fornuftig spor.

– Det ser ut som de har tatt virkeligheten inn over seg. Vår programformulering er klar. Dette er bestander med enorm utbredelse. Levedyktigheten må ses i lys av det. Det svenske vedtaket er i alle fall ingen grunn til å øke de norske bestandene, sier Høyre-stortingsrepresentant Gunnar Gundersen.

– En viktig rolle

Svenske myndigheter mener reduksjonen vil bringe nivået til en «fordelaktig bevaringsstatus», men det norske Naturvernforbundet reagerer på svenskenes forslag.

– Hvis Sverige halverer sin rovdyrbestand, er det overhodet ikke noen grunn til at Norge skal redusere sin – tvert imot. En så massiv utskyting på svensk side må føre til at vi lar langt flere ulv, bjørn, jerv og gauper få leve, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet til NTB.

– Det må gis langt færre fellingstillatelser og vi må gjøre det vi kan for å bygge opp levedyktige rovdyrbestander. Rovdyrene hører til i norsk natur og har en viktig rolle å spille på toppen av næringskjeden, sier han.

Sentrumspartiene Kristelig Folkeparti og Venstre er mer positive til rovdyr enn Høyre og Frp, men ønsker av hensyn til regjeringsforhandlingene ikke å kommentere saken. (©NTB)

Kommentarer