Høy norsk aksept for ulovlig rovdyrjakt

Nesten hver femte nordmann mener det er akseptabelt å drive ulovlig jakt på ulv, bjørn, jerv og gaupe i Norge.

Hos våre naboer i Sverige er det langt større bestand av rovdyr, men disse lever mye tryggere enn rovdyrene i Norge. Bare rundt fire prosent av svenskene mener det er greit med ulovlig jakt på disse dyrene, skriver forskning.no.

Stipendiat Kristin Evenstad Gangås ved Høgskolen i Hedmark er overrasket over at det ikke er større sammenheng mellom antall rovdyr og holdningen til ulovlig jakt. Forskeren fant heller ingen sammenheng mellom tilstedeværelse av rovvilt i området og holdningen til jakt. Folk som bor i områder med mye rovdyr var ikke mer positive til ulovlig jakt enn dem som ikke bor i slike områder.

– Forskjellen mellom Norge og Sverige kan henge sammen med at det i Norge er sterk tradisjon for lokalstyre og for å føre en politikk som hele landet tar i bruk, sier Gangås.

I Sverige er det større tradisjon å styre samfunnsutviklingen fra toppen og befolkningen er mer lojale mot beslutninger fattet sentralt. Er det ulovlig å skyte rovdyr, så er det slik. (©NTB)

 

Kommentarer