Minste norske kornavling på 37 år

Årets kornavling ser ut til å bli på om lag 913.000 tonn. Felleskjøpet sier årsaken er en vanskelig vårsesong og at stadig mindre areal brukes til korndyrking.

Årets kornavling, inkludert oljefrø og erter, ser ut til å bli 12 prosent mindre enn fjorårets avling, 18 prosent lavere enn gjennomsnittet de siste fem årene og den laveste siden 1976, viser prognosene til Norske Felleskjøp.

Siden da er det to år som har hatt nesten like dårlig avling. I 1992 og 1994 ble veksten stoppet av forsommertørke. Og de siste fem årene har fuktig vær i vekstsesongen hindret bøndene fra å ta ut avlingspotensialet som bedre kornsorter gir.

Felleskjøpet forklarer nedgangen med at den sene våren førte til utsatt såing og at det norske kornarealet ikke har vært mindre siden 1973. Arealet brukt til kornavling er de siste ti årene redusert med om lag 40.000 dekar i året.

Ifølge Felleskjøpet tilsvarer reduksjonen i avlingen behovet for import av korn til kraftfôr og mat. Reduksjonen er på 32.000 tonn. (©NTB)

Kommentarer