LO-lederen sjokkert over blåblå landbrukspolitikk

LO-leder Gerd Kristiansen er sjokkert over Høyres og Fremskrittspartiets forslag til kutt i landbruket, og hun mener LO bør gå sammen med bøndenes og fiskernes organisasjoner for å stå imot høyrebølgen.

– LO som organisasjon reagerer kraftig på måten landbruket behandles i erklæringen. Landbruket og fiskerinæringen er grunnlaget for industrien i distriktene, og dermed også for arbeidsplassene til titusenvis av LO-medlemmer, sier Kristiansen til Klassekampen.

Den påtroppende regjeringen legger opp til kutt i landbrukssubsidiene og vil samtidig at fiskeriet i større grad skal baseres på få og større havner.

– De sier det ikke rett ut, men Høyres og Frps politikk er en motor for sentralisering av Norge. I primærnæringene finnes grunnlaget for lokale arbeidsplasser, spredt bosetting og et velutbygd, desentralisert velferdstilbud. Forsvinner bøndene og fiskerne, river du teppet under hele det systemet, sier hun.

Kristiansen mener derfor det er nødvendig å samarbeide med bøndenes og fiskernes organisasjoner, og å få på plass en bred plattform av bevegelser slik at høyrebølgen kan erstattes med rødgrønn politikk fra 2017. Arbeiderpartiet er LOs hovedallierte, understreker hun, men sier det er interesse i LO for å videreutvikle møteplasser for hele den rødgrønne bevegelsen. (©NTB)

Kommentarer