Skepsis til departement-sammenslåing

Norges Bondelag og Norges Fiskarlag frykter at den påtroppende regjeringen skal slå sammen fiskeri og landbruk til ett departement.

– Vi er avhengige av å ha et departement som virkelig har spisskompetanse på landbruk, sier Bondelagets leder Nils T. Bjørke til Aftenposten.

Han mener det er viktig å opprettholde et selvstendig landbruksdepartement og begrunner det med behovet for sterk styring av forvaltning av naturen, og viktigheten av å produsere mat på en bærekraftig måte.

– Den nye regjeringen har gitt tydelige signaler om at den vil satse på jordbruk. Men hvis den starter med å legge ned departementet, er det ikke en invitt til videre samarbeid, sier Bjørke.

Norges Fiskarlag er enig i vurderingen. Det kreves spesialkunnskap for å ivareta en forsvarlig forvaltning av fiskeri- og havressursene, mener Fiskarlagets assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen. En sammenslåing mellom landbruk og fiskeri blir helt feilslått, mener han.

– Landbruket er en skjermet næring som leverer mat til hjemmemarkedet. Fiskeri er tvert imot en eksportnæring som har interesse av åpen konkurranse. Selv om begge er primærnæringer, er de for ulike til å styres av ett departement, sier Jørgensen. (©NTB)

Kommentarer