silo

Vil bygge opp beredskapslagre av korn

Landbruksdepartementet satser på å bygge opp beredskapslagre av matkorn og styrke beredskapslagringen av såkorn.

Departementet foreslår å bevilge 5 millioner kroner til matkornlager og 4,5 millioner kroner til såkornlagring neste år.

Landbruksdepartementets budsjett er dominert av bevilgningene til jordbruksavtalen. Regjeringen foreslår en økning på 500 millioner kroner til å gjennomføre avtalen neste år.

Budsjettforslaget legger opp til satsing på landbruk i fjellområdene og arktisk landbruk. Reindriftsavtalen øker med 5 millioner kroner til 109,5 millioner kroner.

Det pekes i budsjettet på at skognæringen står overfor store utfordringer. Regjeringen foreslår derfor tiltak for bedre transport av tømmer. Til tømmerkaier er det avsatt 20 millioner kroner.

Forskning innen landbruket styrkes med 22 millioner kroner i budsjettforslaget. (©NTB)

Kommentarer