Tog, ost og post på Europa-ministerens bord

Europa-minister Vidar Helgesen (H) varsler endringer i Norges tilnærming til betente EU-spørsmål. Postdirektivet innføres, men ostetollens skjebne er uklar.

– Det ligger noen kursendringer i regjeringsplattformen, for eksempel når det gjelder postdirektivet. Det er heller ingen hemmelighet at den gamle regjeringen har et annet syn på innføringen av ostetoll enn det vi har, sier Helgesen til NTB.

I Sundvolden-plattformen til Høyre/Frp-regjeringen heter det at «regjeringen vil innføre fri konkurranse innenfor post- og pakketjenester og derfor oppheve reservasjonen mot EUs tredje postdirektiv».

Men Helgesen vil foreløpig ikke avsløre hvilken skjebne som venter ostetollen.

– Vi har overfor landbruket en klar formulering om at vi ønsker forutsigbarhet og reformer som kan gi bedre økonomisk lønnsomhet. Men hva det vil ha å si for ostetollspørsmålet, må jeg få komme tilbake til, sier han.

De rødgrønne innførte i år en tollsats på 277 prosent for produkter som ligner på vanlige norske guloster. Storfekjøtt og lammekjøtt fikk tollsatser på henholdsvis 344 og 429 prosent, noe som skapte sterke reaksjoner i Brussel.

– Annet verdigrunnlag

Helgesen arver også mange andre saker. I den såkalte jernbanepakke 4 foreslår EU at det skal innføres obligatoriske anbudskonkurranser innen persontransport med tog. Den avgåtte rødgrønne regjeringen, hvor EU-motstanderne i Senterpartiet var med, motsatte seg direktivet.

Helgesen vil ikke forskuttere hva regjeringen lander på i spørsmålet, men gir likevel en antydning:

– Vi har et annet verdigrunnlag og et mer pragmatisk syn på hva som skal være offentlig, privat og frivillig og samspillet mellom disse ulike sektorene. Det vil selvsagt også farge vår tilnærming til EU-prosesser.

En annen problemsak som havner på Helgesens bord, er den særlig gode norske garantiordningen for bankinnskudd. Den krever EU at Norge senker fra 2 millioner til 800.000 kroner.

Vil være mer aktive

Helgesens stilling er en nyskapning i Norge, men flere europeiske land har allerede bygd opp sekretariater ved statsministerens kontor for å håndtere EU-spørsmål.

En viktig oppgave for Helgesen blir å samordne EU- og EØS-arbeid i de ulike departementene. Samtidig skal han være stabssjef ved Statsministerens kontor (SMK).

Europautredningens leder Fredrik Sejersted og NUPI-direktør Ulf Sverdrup ser begge positivt på at det nå blir en Europa-koordinator ved SMK.

– Vi har fått en regjering som tar konsekvensen av det mange har sagt gjennom mange år. Vi tar et politisk og organisatorisk grep for å bli mer aktive i Europa og for å bli mer aktive i Norge for å fremme våre interesser i EU, sier Helgesen.

– Vår posisjon som ikke-medlem gjør at vi må gjøre jobben ekstra hardt på det politiske nivået for å bli hørt, sier statsråden.

Han har imidlertid ikke noe klart svar på hvordan regjeringen i praksis skal sikre Norge bedre gjennomslag i Brussel, utover at man må inn «på et nivå og tidspunkt hvor ikke alle kortene er lagt».

Et møte i EØS-rådet 19. november blir trolig den første av mange turer til Brussel for Helgesen. (©NTB)

Kommentarer