Illustrasjonsfoto

Fjellstyre vil ha fartsgrense for Dovrebanen

Dovre fjellstyre vil ha fartsgrense for toget over Dovrefjell for å hindre ihjelkjøring av beitedyr.

– Så lenge Jernbaneverket ikke vedlikeholder gjerdet langs toglinjen så får de heller sette ned farten, sier Erland Løkken, leder i Dovre fjellstyre, til NTB.

De siste årene har rundt 50 sauer blitt ihjelkjørt av toget hvert år, sier han. I et brev til Jernbaneverket krever derfor fjellstyret at alle tog får en fartsgrense på 30 km/t på strekningen fra Dombås til fylkesgrensa mellom Oppland og Sør-Trøndelag. Fartsgrensa skal gjelde i perioden 10. juni til 1. oktober.

Dovre fjellstyre forvalter Dovrefjell statsallmenning og skal legge til rette for alle som har bruks- og beiterettigheter i Dovre statsallmenning.

Gjerde til nedfalls

Påkjørsler av beitedyr var ikke noe problem så lenge Jernbaneverket vedlikeholdt gjerdet langs jernbanelinjen, forteller Løkken.

– Men det sluttet de med på 1990-tallet, fordi de mente det var for dyrt, sier han.

De fire kommunene Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal og Dovre tapte i sommer en sak om Jernbaneverkets gjerdeplikt langs Dovrebanen. Jernbaneverket har ikke ansvar for å holde ved like gjerdet som ble satt opp da Dovrebanen ble bygget for rundt 100 år siden, fastslo Høyesterett, med tre mot to stemmer.

Redusert fart

– Etter gammel skikk på bygdene er det den som setter opp et gjerde som har ansvar for å vedlikeholde det. Når det ikke er noen som har ansvar for gjerdet, er alternativet redusert fart, sier Løkken.

Gjerder som ligger til nedfall er farlige både for beitedyr og vilt. Manglende gjerdehold langs Dovrebanen både er og vil bli et stort problem for villrein og moskus, skriver fjellstyret i sitt brev.

– Rimelig håpløst

Banesjef Knut Haugen i Jernbaneverket har foreløpig ikke sett brevet fra fjellstyret og vil ikke kommentere det konkret. Men han karakteriserer et krav om å kjøre i 30 km/t over det meste av Dovrefjell som «rimelig håpløst».

– Dersom vi skal kjøre 30 km/t over flere mil, der vi nå kjører 120 km/t, vil det bety en vesentlig forlengelse av kjøretida, og det er ikke akseptabelt, sier Haugen til NTB. (©NTB)

Kommentarer