GODT LAG: Lillemo har godt lag med sin nye produksjon av slaktgris.

Kjøpte brakk jord – i dag fulltids bonde

Kjell Terje Lillemo (35), bor på Valum i Bleikvassli, 2 mil sør for Korgen. Der kjøpte han et fraflyttet og ikke drevet bruk i 2008. Med stort pågangsmot og ved å ta de muligheter som har bydd seg har han i dag fulltids jobb med sau og gris.

Gården hadde ligget brakk siden først på åttitallet. Det var klart for de fleste at denne gården var mulig å kjøpe for den som ønsket seg en boplass. Ei dårlig bru inn mot gårdstunet over ei lita elv var trolig og med på å begrense interessen.

– Jeg måtte starte med bygging av ny bru. Den bygget jeg selv ved hjelp av egne materialer. Fikk den beregnet slik at den skulle holde tunge biler. Noen var skeptiske men den har vist seg å holde godt. Også betongbilen jeg hadde mange ganger til gards i forbindelse med bygging av det nye grisefjøset, forteller Lillemo.

På bruket er det i dag en helt ny driftsbygning for produksjon av slaktgris. En ny næring som har gitt gårdbrukeren anledning til å være fulltids bonde.

Lillemo

 

LYST OG TRIVELIG: Innredningen fra AK og tørrfôret leveres av Felleskjøpet. 

Ryddet gammel nybrottsmark.

Da Lillemo kjøpte i 2008 var det 40 dekar med jord som lå rundt husene uten drift siden først på åttitallet. Arealet lå der og skogen sto tett inntil.

– Da jeg satte ned plogen var det mye røtter å pløye igjennom. Møysommelig fikk jeg opparbeidet arealet. Etter hvert fant jeg ut at jeg ville prøve å dyrke opp et nytt område på 30 dekar i nærheten av gården. Der var det planert med bulldoser for lenge sia klart til dyrking, men nå hadde lauvskogen vokst seg ganske stor på hele det gamle nybrottslandet. En ny runde med bulldoser fikk skjøvet av alt som hadde kommet opp av vegetasjon og nå i høst så har jeg fått sådd i grasfrø, viser den arbeidsomme bonden, og legger til,

Lillemo

 

GJENÅPNING AV GAMMEL DYRKING: Kjell Terje Lillemo peker på hvilken størrelse det var på lauvskogen som sto på det 30 dekar store området. Stolt kan han vise at det spirer på den flotte tilveksten for grovfôrproduksjon. 

– Ekstra areal rundt gården gir meg kjærkommet spredeareal for grisfrau.

Berger for rovdyrproblemer.

Saueholdet ble startet med 10 sauer ved første års drift. Det er eneste året sauene har vært på gården. Første vinteren falt fjøskassen ned, og tilfeldigheter viste at et nabobruk skulle slutte med sauer året etter.

– Da fikk jeg mulighet til å forpakte den gården og kjøpte samtidig 30-40 sauer av forrige driver. Siden har jeg bygd meg opp til dagens 120 vinterfora. Sauen har jeg fortsatt på nabogården og det fungerer utmerket. Per dato har jeg nok fôr og kan til og med sløse litt. Jeg har i planene å utvide mer men vet ikke om eller når. Sauene går på rist med møkkjeller. Saueholdet går veldig bra og jeg har ikke mye rovdyrproblem, i stor kontrast til nabobygda i den store sauekommunen Hattfjelldal. Kanskje kan det ha noe med at Røssvatnet ligger som et gjerde mot sør og øst. Beiteområdene jeg bruker til sauene går som ei halvøy inn i Norges nest største innsjø, beretter Lillemo.

Lillemo

 

FORNØYD: Kjell Terje Lillemo er svært fornøyd med sin nye moderne driftsbygning for produksjon av slaktgris. 

Startet med gris uten erfaring.

Yrkeskarrieren til Lillemo har vært landbruksavløser fra 1999 til 2008. Landbruksutdanningen er fra Vefsn landbruksskole. I 2008, det året han startet som gårdbruker i liten stil, fikk han jobb i hel stilling ved Norturas anlegg på Bjerka. Den har han hatt helt inntil siste vår, det siste året redusert til halv stilling.

– Jeg har alltid interessert meg for grisproduksjon, til tross for at erfaringen har vært fraværende. Da det kom en ledig konsesjon våren på slaktgris våren 2012 slo jeg til. Etter det gikk alt fort fremover. Vi var tre gårdbrukere som bygde samtidig, identiske fjøs, og var rundt å så på forskjellige løsninger på forhånd.  Den store leveransen gjorde at vi fikk til bedre priser fra leverandørene. Prislappen kom på rundt 6 millioner kroner, forklarer den ferske grisebonden.

Fjøskassen er levert fra Overhalla og takkonstruksjonen fra Bindalslaft. Innredningen er fra AK.

– Innredningen har jeg montert selv, og malearbeiderne har vært egeninnsats. Ellers er det så mye som allikevel må gjøres i en byggeprosess, at jeg er gla det meste ble satt bort, sier han.

Godt inneklima med luftfukter.

25 mars i år kom den første puljen på 220 smågris fra Storforshei i Rana. Med leveranser hver 5,5 uke kommer det opp i konsesjonsgrensa på 2100 slaktgris. Fjøset er inndelt i tre avdelinger og topp moderne. Vanndyser plassert rundt i fjøset gir tilføring av luftfuktighet ved innstilte intervall slik at støvet legger seg.

– Det hjelper veldig på klimaet, sier Lillemo og viser hvordan det hele fungerer.

Nå er det foreløpig ferdig med utbygging hos bonden på Valum.

– Ja nå er det bare å krysse fingrene å håpe at det går bra fremover og at det lønner seg, avslutter Kjell Terje Lillemo.

Lillemo

 

HOLDER STØVET NEDE: Dette anlegget dusjer jevnlig inn i avdelingene for å få et bedre klima for både dyr og bonde, viser Kjell Terje Lillemo. 

 

Kommentarer