Tre tidligere Yara-ledere kan bli tiltalt for korrupsjon

Tre tidligere ansatte i Yaras konsernledelse kan bli tiltalt for korrupsjon etter at selskapet onsdag erkjente bestikkelser for over 70 millioner kroner.

Yara vedtar boten på 295 millioner kroner for grov korrupsjon over flere år, og erkjenner med det straffskyld for bestikkelser av høytstående tjenestemenn i Libya og India, samt en leverandør i Russland. Til sammen dreier det seg om avtaler om bestikkelser for rundt 12 millioner dollar, drøyt 70 millioner kroner, over en femårsperiode fra 2004 til 2009.

– Dette er en ekstremt alvorlig sak for Yara. Vi har nulltoleranse for korrupsjon, sa konsernsjef Jørgen Ole Haslestad da han holdt pressekonferanse onsdag formiddag.

Staten eier 36,2 prosent av Yara. Derfor har nærings- og handelsminister Monica Mæland (H) innkalt styreleder Bernt Reitan til et møte om saken, ifølge NA24.

Forelegget består av en foretaksstraff på 270 millioner kroner knyttet til virksomhetene i de tre landene og inndragning av utbytte på 25 millioner kroner. Økokrim har ennå ikke tatt stilling til om enkeltpersoner skal tiltales for forholdene.

Tre personer, som tidligere jobbet i konsernledelsen, er siktet og kan bli tiltalt.

Forankret i ledelsen

Økokrim finner det skjerpende at omfattende korrupsjon gjennom fem år var forankret i den daværende konsernledelsen. Haslestad vil ikke kommentere hva han tror Økokrim legger i begrepet «forankret», men understreker at konsernets egen gransking ikke fant grunnlag for å stille enkeltpersoner til ansvar.

Førstestatsadvokat Marianne Djupesland sier til NTB at en påtalemessig beslutning – om det skal tas ut tiltale eller ikke – vil bli tatt «om kort tid». Hun vil ikke kommentere de individuelle forholdene ytterligere, men ifølge styreleder Reitan kan det komme en avgjørelse i løpet av uka, altså torsdag eller fredag.

Mens Yara-ledelsen er opptatt av å framheve at Økokrims etterforskning bekrefter funnene selskapet gjør i sin egen gransking, har den lite eller ingenting å svare på spørsmål om den mener siktelsene er tatt ut på feilaktig grunnlag. Reitan poengterer imidlertid at Økokrim trolig har mer informasjon enn granskerne.

En av de tre siktede har sluttet i selskapet, de to andre måtte trekke seg fra konsernledelsen, men ingen av dem har fått sparken.

Lite effektiv straff

Foretaksstraff har i seg selv liten forebyggende effekt, derfor er det viktig at personer involvert i korrupsjon, blir straffet hvis man ønsker på forebygge korrupsjon, mener korrupsjonsekspert Tina Søreide ved Universitetet i Bergen. Overfor E24 påpeker hun at enkeltpersoner kan ha blitt rike, også indirekte, som følge av korrupsjon:

– Hvis de ansvarlige går ut av saken med nettogevinst, for eksempel som følge av tidligere lønnsøkninger eller bonusutbetalinger etter at kontrakter og nye markeder er vunnet på grunn av korrupsjon, sier hun.

Økokrim karakteriserer saken som «usedvanlig alvorlig», og viser til at bestikkelsene er gitt til tjenestemenn svært høyt oppe i maktapparatene i Libya og India. Blant annet er det utbetalt store beløp til oljeministeren i Gaddafis regjering i Libya.

Yara har selv gransket forholdene og varslet selv Økokrim om mistanken om korrupsjon, blant annet i Libya. Økokrim, som har etterforsket saken i nesten tre år, understreker at av denne grunn er det lagt inn en betydelig rabatt i straffereaksjonen på 295 millioner kroner. (©NTB)

Kommentarer