Flere tamrein dokumentert tatt av rovdyr

I fjor ble det utbetalt 73 millioner kroner i rovvilterstatning for 23.000 dokumentert tapte tamrein. Det er en økning fra året før.

Totalt 517 reineiere fikk i reindriftsåret 2012/2013 erstatning for tamrein som er antatt tatt av rovdyr, ifølge Rovdyrportalen.

Det ble i 2013 utbetalt fire millioner kroner mer i erstatning enn året før, hvor 19.000 tamrein ble dokumentert tatt av rovdyr.

– Økningen i erstatningsutbetalinger kan i stor grad tilskrives økt dokumentasjon av rovviltskade på rein i reinbeiteområder i deler av Finnmark og Nordland, sier seksjonssjef Terje Bø i Miljødirektoratet.

Det er gaupe og jerv som skal ha flest tamrein på samvittigheten. (©NTB)

Kommentarer