Venstre bremser blått bondeløfte

Venstre sier nei til regjeringens forslag om frislipp av priser på landbrukseiendommer. Det skaper bølger på borgerlig side.

– Jeg er overrasket over at et liberalt parti som Venstre ikke vil styrke den private eiendomsretten, frigjøre landbruket og gi den norske bonden større handlingsrom, sier Høyres næringspolitiske talsmann Gunnar A. Gundersen til NTB.

Regjeringspartiene har registrert motstanden fra KrF, men langt på vei forutsatt at Venstre ville støtte ønsket om å oppheve priskontrollen ved omsetning av landbrukseiendommer.

– Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) har forskuttert en lovendring som hun nå må legge i skuffen, sier næringskomiteens leder, Marit Arnstad (Sp).

Listhaug-brev

Arnstad viser til det omstridte brevet som Landbruksdepartementet sendte til landets kommuner i desember, og som siden har fått etterspill i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

I brevet henstilles kommunene om å ikke legge avgjørende vekt på pris ved salg av landbrukseiendommer. Listhaug har selv satt brevet i sammenheng med høringsforslaget fra november om å oppheve priskontrollen, men dette er altså ikke vedtatt av Stortinget.

– Regjeringen har forhåpentligvis lært at den bør være forsiktig med å sende opp ideologiske prøveballonger, sier Arnstad, som beskriver de nye signalene fra Venstre som svært viktige og velkomne.

– Det er tydelig at stortingsflertallet ønsker en annen kurs for norsk landbruk enn hva regjeringen har lagt opp til. Signalet fra Venstre vil bidra til å bremse regjeringens endringsiver, sier Arnstad.

I dagens konsesjonslov er pris det første av fem punkter det særlig skal legges vekt på når kommunen avgjør om det gis konsesjon. Hensikten er blant annet å verne dyrkbar mark.

Åpner for endringer

I et intervju med Nationen torsdag gjorde landbrukspolitisk talsperson Pål Farstad i Venstre det klart at partiet motsetter seg et prisfrislipp.

– Vi vil ikke ha et frislipp, men det kan være at vi kan gjøre noen grep slik at kommunene står litt friere i vurderingene, sa Farstad.

– Vi må sikre at reglene ikke er for rigide, men det er utrolig viktig for meg å understreke at det ikke er snakk om å åpne for et frislipp eller et fritt marked her. Eventuelle endringer må også basere seg på kunnskap, fortsatte han.

Venstre er urolig for de samlede følgene av at priskontrollen fjernes samtidig som boplikten forsvinner og andre landbruksreformer innføres. Tidligere Venstre-leder Lars Sponheim har som fylkesmann i Hordaland motsatt seg forslaget i sin høringsuttalelse. Han frykter at matproduksjonen skal tape i kampen mot andre interesser, at det blir vanskeligere for bønder å kjøpe jord og at et frislipp av prisene vil føre til at budsjettstøtten til bøndene kommer i vanry.

– Vurderingene hans synes jeg er meget relevante, sier Farstad.

Høyres Gunnar A. Gundersen gir ikke opp å overbevise Venstre og KrF om å oppheve priskontrollen. Han viser til erfaringen fra Sverige som etter hans mening er gode og godt dokumenterte. Sverige fjernet priskontrollen i 1991.

– Det er helt unødvendig å utrede dette spørsmålet ytterligere, sier han. (©NTB)

Kommentarer