Elg på annenhver jeger i 2013

Statsallmenningene inneholder store jaktområder. 273 jaktlag og nesten 2000 storviltjegere jaktet elg og hjort hos fjellstyrene i 2013. 1120 elg ble felt, noe som gir en god fellingsprosent på statsallmenningene, der fjellstyrene administrerer jakt- og fiskerettighetene.

Oppsummeringen etter elg- og hjortejakten 2013 viser at det ble felt nesten 200 flere elg enn i 2012 og fellingsprosenten har vært nesten 90% på jaktfelt som ligger i statsallmenning. Det ble også felt ca 50 hjort. Nesten 2000 personer har deltatt på jakt og felt 1120 dyr, noe som i teorien vil gi elg på mer enn annenhver jeger. Fellingsprosenten ble nesten 90% for elg, noe som også er høyere enn tidligere år. Ut fra gjennomsnittsvekter på elg bidro jakta på statsallmenning i Sør- og Midt-Norge til at 123 tonn elgkjøtt ble brakt ut av statsallmenning i tillegg til kjøtt fra 50 hjort.

Debutant på elgjakt, Kristin Lien (19) fra Vestre Gausdal, var en av de som fikk full klaff under opplæringsjakt på elg i Gausdal i år. Hun satt på post sammen med instruktør Solveig Smestad da ei stor elgku kom inn på myra og stilte seg opp med breisida til. Kristin fikk inn et velrettet skudd og felte dermed elg på sin første dag som elgjeger. Totalt 8 elever fra hele landet deltok under kurset som arrangeres av Gausdal Jeger- og Fiskerforening med støtte fra Gausdal Fjellstyre, NJFF-Oppland og Norges Fjellstyresamband. Kurset har nå vært arrangert tre år på rad, og hvert år har det blitt felt elg.

Inntektene fra jakt og fiske i statsallmenningene går med til å forvalte disse store utmarksarealene og tilrettelegge for brukerne. Årlig legges omkring 60 jaktfelt for elg og hjort ut for søknad på nettstedet Inatur.no. Søknadsfrist er 30/4.

De 94 fjellstyrene administrerer all jakt og fiske på statsallmenning. De selges årlig tilsammen 50.000 fiskekort, 25.000 småviltkort, 3-7.000 villreinkort og 1200 fellingstillatelser på elg og hjort. Fjellstyrene har også 330 hytter for utleie til alle for rimelige priser. Mange kan bookes via Inatur.no. Fjelloppsynet driver kontroll, informasjon, veiledning og tilrettelegging og er ansatt av fjellstyrene. Statsallmenningene i Norge dekker ca 27 mill daa. eller ca 11% av Norges utmarksareal.

Kommentarer