Gartnere frykter Artsdatabankens svarteliste

Norsk Gartnerforbund (NGF) frykter at Artsdatabankens svartelisting av planter skal få alvorlige følger for økonomien i planteskolenæringen.

Generalsekretær Karine Røed Melberg har nylig skrevet brev til Klima- og miljødepartementet (KLD) om Gartnerforbundets bekymring, og har bedt om et møte med departementets politiske ledelse. Bakgrunnen er Artsdatabankens rapport «Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012».

Gartnerforbundet peker på at mange vanlige planter til bruk i hager, parker og grøntanlegg finnes på listen til Artsdatabanken. Vi ser allerede nå, før forslag til forskrift blir sendt på høring, at svartelisten gir negative virkninger og byr på store utfordringer og økonomiske konsekvenser for bransjen, heter det i brevet.

Mispel og blåhegg

Karine Røed Melberg opplyser til NTB at 15-20 prosent av verdien av norsk planteskoleproduksjon antas å bli berørt dersom svartelistens planter i kategori «Svært høy risiko» blir forbudt. Hun nevner spesielt arter i slektene Cotoneaster (mispel) og Amelanchier (blåhegg). Dette er mye brukte og viktige hovedkulturer.

Andre mye brukte arter om nevnes er buskfuru, svenskeasal, alpegullregn og kornell. Til sammen er cirka 40 svartelistede planteslag mer eller mindre vanlige for salg i norske planteskoler. Flere av disse er av stor økonomisk betydning, opplyser Melberg.

Salgsklare planter

I brevet til KLD peker Gartnerforbundet på at næringen ikke har hatt mulighet til å tilpasse seg, ettersom det har vært lite informasjon å få om hvilke planter som kan bli forbudt. Det er tidkrevende og kostnadskrevende å finne fram til alternative planter. Det tar lang tid å produsere trær og busker, og alternative planter skal oppfylle mange krav med hensyn til klima og ønskede egenskaper.

«I planteskolene står det flerårige planter som skal være salgsklare i år, neste år og videre fremover. Det er snakk om store økonomiske verdier og grunnlaget for en næring i norsk landbruk», skriver Norsk Gartnerforbund. (©NTB)

Kommentarer