Lars Petter Bartnes valgt til ny leder i Norges Bondelag

Lars Petter Bartnes fra Steinkjer ble i dag valgt til ny leder i Norges Bondelag. – Jeg er svært ydmyk for oppgaven, sier Lars Petter Bartnes, og takker det avtroppende styret for et solid arbeid.

– Nå skal jeg jobbe for å videreføre Norges Bondelag som en sterk og samla organisasjon, sier Bartnes.

Lars Petter Bartnes er 45 år gammel og  har sittet i konsernstyret til Nortura siden 2004 og var styremedlem i Norges Bondelag fra 2008 til 2013. Han er utdannet agronom og agrotekniker, og driver med melk, storfekjøtt, slaktekylling og korn.

Kristin Ianssen og Brita Skallerud ble gjenvalgt som 1. og 2. nestleder. Ianssen har sittet et år som 1. nestleder mens Skallerud har vært en del av ledertrioen i Norges Bondelag i fire år.

Jan Gunnar Eilertsen fra Nordland ble valgt som nytt styremedlem, mens Bjørn Gimming (Østfold) og Gustav Grøholt (Hedmark, Norske Felleskjøp) ble gjenvalgt som styremedlemmer.

Øvrige styremedlemmer var ikke på valg i 2014. Arnstein Røyneberg (Rogaland) ble gjenvalgt som 1. vara, mens Birte Usland (Vest-Agder) er ny 2. vara og Per Hilleren (Sogn og Fjordane) er  ny 3. vara.

Nils T. Bjørke ble takket av etter fem år som leder og et år som nestleder i Norges Bondelag.

Kommentarer