TRIVES BLANT SAUENE: Solmund Solstad har hele sitt liv hatt sauer og nå er det en vesentlig del av inntektsgrunnlaget på gården.

Ung bonde med framtidstru

Solmund Solstad (24), tok over hjemgården i 2011. Etter å ha brukt to år på planlegging er nå en 700 m2 stor driftsbygning i ferd med å reise seg. Det største arealet er tenkt brukt til 300 vinterfôra sauer.

Allerede i 1995 fikk Solmund sitt første kopplam. Etter det har sau vært den store interessen, og til tross sin unge alder er han allerede en rutinert bonde. I 2008 startet han med forpakting av en gård.

– Det var da først jeg kunne bli momspliktig og drive for egen regning. Jeg holdt på tidligere også men da måtte det skje gjennom far sin drift. Gårdsarbeid har alltid vært min lidenskap.

Bygger praktisk.

Sist høst var det klart for bygging av en helt ny driftsbygning på gården Solstad. Gården ligger fint tid oppe på en avsats øverst i Surnadal nær grensen mot Rindal.

DSC_0900

FLOTT BYGNING: Den nærmeste delen blir et avlastningshus til bruk spesielt i lammingstiden. Fôrsentralen i midten og hovedfjøset for vinterfôra sau lengst bak.

– Jeg var en god del rundt for å se på mulige løsninger av fjøs. En interessant prosess der jeg kunne plukke det beste fra forskjellige bygg for å få det mest mulig optimalt selv. På gårdstunet var det forholdsvis trangt og det løste jeg ved å ta bort to tidligere bygg. Nærhet til høgspentlinjer medførte også sine begrensinger. Løsningen ble en hoveddel på 500 m2 isolert bygning der det er tenkt å ha omtrent 300 vinterfôra sauer. Buskapen i dag er på rundt 200, fordelt med norsk kvit, spæl og pelssau. Hovedvekten ligger på norsk kvit.  I midten av bygget er en fôrsentral og på motsatt side en uisolert del der jeg nå har nyinnkjøpte kviger. Målsetningen er å ha mellom 35 til 40 drektige kviger. De blir da i gammelfjøset som jeg får omgjort fra sauehold til kviger senere i sommer. Den uisolerte delen i nyfjøset blir et avlastningshus og vil i hovedsak bli brukt i lammingstiden, forteller den fremtidstro bonden.

DSC_0903

GOD HJELP: Solmund har hatt mye god dugnadshjelp og profesjonell hjelp av snekker Yngve Røøyen, bakerst på stillaset. Røøyen er selv sauebonde og tenker på å bygge et nytt sauefjøs.

– Kvigene får jeg stort sett solgt privat men med Nortura i ryggen føler jeg at det skal går greit med avsetningen de nærmeste årene. Sau og lam blir levert til Nortura sitt anlegg i Malvik.

Heldig med vinteren.

Et nytt bygg av denne størrelsen krever en stor grad av ekstern finansiering. Solstad har møtt bare velvilje, og Surnadal sparebank en positiv finansiell støttespiller. Innovasjon Norge er inne med inntil 20 prosent støtte av en finansieringskostnad på i overkant av 3 millioner kroner.

– Med god innsats fra meg selv og dugnadshjelp fra kompiser kommer nok kostnaden noe bedre ut. Det var mening med oppstart i vår, men den ekstremt tørre vinteren gjorde at det ble byggestart så tidlig som 16. januar. Derfor er det nå kommet så langt som du ser her, viser Solmund.

DSC_0911

LUFTIG OG TRIVELIG: Solmund Solstad har valgt å ha det romslig i nyfjøset. Det av innredning som står her inne nå er bare midlertidig løsning og gjør nytten til kopplam for en kort periode, sier Solmund Solstad.

Den nye driftsbygningen har en bredde på 13,3 meter innvendig god takhøyde gjør det lyst og luftig. Under de forsterkende saksetakstolene skal det gå en skinnebane med fôrkutter over fôrbrettene.

– Jeg har valgt to langsgående fôrbrett. Vet at det muligens stjeler litt mer plass enn å ha de på tvers, men jeg ønsker å ha god oversikt i fjøset og føler at det da er lettere å følge med sauene, mener Solmund.

Fjøset er levert i veggelementer fra Kvatro i Surnadal. Elementene er ferdig isolerte med innsatte plastvinduer. Veggene er innvendig kledd med panel og det skal på en meters plastplater nederst for enkelt vedlikehold. Lufting skjer gjennom vinduer og himling. Den isolerte bygningen har spaltegulv og gjødselkjeller, mens det i avlastningsdelen er talle av halm.

Flotte beiteforhold.

I Surnadal er det et godt miljø for sauehold. Solmund Solstad har selv vært leder av sau- og geitavlslaget i tre år.

– Nå har jeg gitt meg med slik arbeid. Utbygging av gården krever for mye. Jeg er med i et beitavlslag på fire medlemmer i Folldalen inn mot Trollheimen. Der er det mye godt beite rundt Snota. Mange turer dit blir det med tilsyn, og en gang i uka en skikkelig langtur. Ellers har vi en fast oppsynsmann. Radiobjeller til sauene fungerer bare begrenset på grunn av mobildekningen. Vi holder sau i et rovdyrområde men med hi-uttak av jerv klarer vi å begrense tapene. I vinter har seks jerv blitt tatt ut. Til meg var det siste år 2,5 % tap og det er veldig bra. År om annet er situasjonen noe helt annet og jeg synes at vi må bruke de flotte ressursene på matproduksjon, mener Solstad.

Det råder en optimisme for å drive med småfe i Surnadal. Flere satser på nybygging.

– Jeg mener det bør være rom for alle. Mange har ikke større bruk enn at de kan holde halvt hundre vinterfôra. Økonomien må og bør være slik at det gis rom for mindre produsenter til å ta de nødvendige grep med fornying av driftsapparatet, konkluderer sauebonde Solmund Solstad.

Disponibelt areal til Solstad er 390 dekar med gras og 240 dekar med innmarksbeite. Inntil 2009 var det melkeproduksjon på gården.

– Jorda her er for bratt til at det er så godt egnet til melkeproduksjon, derfor er sau det mest egnede avslutter Solstad.

DSC_0889

DYREKJÆR: Flotte drektige kviger fra Bøverdalen har nå ankommet gården og vil være der til de blir leveringsklare på ettervinteren.

Kommentarer